SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Mizoprostol goi owrzodzenia jelita cienkiego u osób stosujących aspirynę
Źródło: AK/www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)34698-5/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 14.09.2018
 
 
Mizoprostol jest analogiem prostaglandyny E1 i charakteryzuje się działaniem antagonistycznym względem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), dzięki czemu działa gojąco na śluzówkę przewodu pokarmowego u osób stosujących NLPZ.
Stosowanie aspiryny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia do światła przewodu pokarmowego. Działanie antagonistyczne aspiryny na cyklazę oksygenową COX-1 płytek krwi powoduje zahamowanie produkcji pochodnej prostaglandyn – tromboksanu - co prowadzi do spadku agregacji płytek i aktywności wazokonstrykcyjnej. Mizoprostol jest analogiem prostaglandyny E1 i charakteryzuje się działaniem antagonistycznym względem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), dzięki czemu działa gojąco na śluzówkę przewodu pokarmowego u osób stosujących NLPZ.

W badaniu opublikowanym na łamach Gastroenterology, grupa naukowców z Hong-Kongu i Japonii przeprowadziła randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo z wykorzystaniem mizoprostolu w dawce 4 x 200 μg przez 4 tygodnie u osób z owrzodzeniami w jelicie cienkim u pacjentów wymagających ciągłego stosowania aspiryny w dawce 100 mg dziennie.

Pacjentów rekrutowano do badania na podstawie stwierdzenia obecności owrzodzeń jelita cienkiego w endoskopii kapsułkowej. Pierwotnym punktem końcowym było całkowite wygojenie owrzodzeń w obrazie endoskopowym po 4 tygodniach. Wtórne punkty końcowe obejmowały zmianę wartości hemoglobiny we krwi oraz bezwzględną liczbę wygojonych owrzodzeń.

Do grupy interwencyjnej zrandomizowano 42 pacjentów, do grupy kontrolnej 42. Pierwotny punkt końcowy w grupie stosującej mizoprostol osiągnęło 12 osób (28,6%), w grupie kontrolnej - 4 (9,5%), co było różnicą istotną statystycznie (p = 0.026). W grupie interwencyjnej stwierdzono również statystycznie istotnie większy wzrost hemoglobiny oraz liczbę wygojonych owrzodzeń.

Badanie wykazało wyższość mizoprostolu na gojenie owrzodzeń jelita cienkiego spowodowane przewlekłym stosowaniem aspiryny w porównaniu z placebo, jednak efekt leczniczy mizoprostolu był ograniczony do części pacjentów. Ze względu na wielotorowe działanie aspiryny powodujące powstawanie uszkodzeń śluzówki przewodu pokarmowego autorzy badania stwierdzili, że być może leczenie skojarzone, obejmujące mizoprostol, może zwiększyć skuteczność terapii gojenia owrzodzeń u pacjentów wymagających ciągłego stosowania aspiryny.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe