Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

N-acetylocysteina w nowych wskazaniach

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 29.01.2022
 
 
Na łamach „Journal of the Canadian Association of Gastroenterology” ukazał się przegląd systematyczny z metaanalizą dotyczący zastosowania n-acetylocysteiny u pacjentów z nieparacetamolowym, niealkoholowym i niewirusowym zapaleniem wątroby.
N-acetylocysteina jest szeroko stosowana w zapaleniu wątroby wywołanym zatruciem paracetamolem lub alkoholem. W metaanalizie dotyczącej jej użycia u pacjentów z nieparacetamolowym, niealkoholowym i niewirusowym zapaleniem wątroby naukowcy uwzględnili jedynie randomizowane badania kliniczne opublikowane do września 2019 roku.

Z analizy wykluczono badania dotyczące populacji pediatrycznej lub bez grupy kontrolnej. Ogółem włączono 7 badań. Zapalenia wątroby występowały u pacjentów po przeszczepie wątroby, po zabiegu chirurgicznym, były indukowane hipoksją, niedokrwieniem lub innymi przyczynami.

Nie odnotowano różnic pomiędzy zastosowaniem n-acetylocysteiny lub placebo w zakresie ogólnego przeżycia (OR = 0,95; 95% CI: 0,55–1,62). Ze względu na brak zaślepienia w jednym z analizowanych badań odnotowano znaczną heterogeniczność badań.

N-acetylocysteina nie poprawia ogólnego przeżycia u pacjentów z ostrym zapaleniem wątroby wywołanym innymi czynnikami niż zatrucie paracetamolem, alkoholem lub wirusami w porównaniu z placebo.

Autorzy pracy wskazali, że nie należy rekomendować stosowania n-acetylocysteiny w tego typu sytuacjach, gdyż leczenie i oczekiwanie na rezultaty może opóźnić inne interwencje (na przykład przeszczep wątroby).

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.