GASTROENTEROLOGIA
Choroby trzustki i dróg żółciowych
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nie ma konieczności stosowania antybiotyków przy biopsji trzustki

Źródło: www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)30115-3/pdf
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.02.2020
 
 
Wytyczne zalecają rutynową profilaktykę antybiotykową u pacjentów poddawanych endoskopowej ultrasonografii cienko igłowej (EUS-FNA) torbieli trzustki, jednak istnieją sprzeczne dowody na temat konieczność jej stosowania.
Badacze sprawdzili, czy wykonanie procedury bez profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej zwiększa częstość infekcji. W Hiszpanii przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane badanie w celu porównania profilaktyki z zastosowaniem cyprofloksacyny w porównaniu z placebo u pacjentów z torbielą trzustki. Od września 2014 r. do czerwca 2018 r. pacjenci byli losowo przydzielani do grup, które otrzymały profilaktykę za pomocą cyprofloksacyny (n = 112) lub roztworu soli fizjologicznej (n = 114, placebo). Obserwacja pacjentów trwała 21 dni. Dwustu pięciu pacjentów ukończyło badanie (90,7%), otrzymując cyprofloksacynę lub placebo. Pierwszorzędowym rezultatem była infekcja związana z FNA. Drugorzędowymi wynikami były częstość występowania gorączki, powikłania po zabiegach.

Jedyny przypadek zakażenia związanego z FNA (0,44%) wystąpił u pacjenta w grupie placebo (0,87%) - u pacjenta rozwinęło się ostre zapalenie trzustki i bakteriemia po zabiegu. Zapobieganie infekcjom nie było gorsze w grupie kontrolnej; różnica między grupami wynosiła 0,87% (95% CI, –0,84% do 2,59%). Nie stwierdzono różnic między grupami pod względem gorączki (2 pacjentów w każdej grupie: 1,78% vs 1,76%; P = 1,00) lub innych zdarzeń niepożądanych.

W randomizowanym badaniu pacjentów poddawanych badaniu EUS-FNA w celu oceny torbieli trzustki stwierdzono, że ryzyko zakażenia jest niskie. Częstość zakażeń nie różniła się istotnie w porównaniu ze stosowaniem profilaktyki cyprofloksacyny.www.termedia.pl/Wytyczne-dotyczace-praktyki-klinicznej-w-zakresie-diagnostyki-i-leczenia-ostrego-zapalenia-trzustki,67,39420,0,0.html
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe