Specjalizacje, Kategorie, Działy

Nieswoiste choroby zapalne jelit, a ryzyko przewlekłej choroby nerek

Autor: Justyna Daniliszyn
|
Źródło: Clinical Gastroenterology and Hepatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. inflammatory bowel diseases, IBD) mogą wpływać na ryzyko przewlekłej choroby nerek poprzez zwiększone ryzyko kłębuszkowych zapaleń nerek. Ponadto, stosowanie leków takich jak: 5-aminosalicylany lub metotreksat może przyczyniać się do uszkodzeń nefronów. Zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych ocenił retrospektywnie czy istnieje zależność pomiędzy chorowaniem na IBD, a ryzykiem przewlekłej choroby nerek.
Dane uzyskane z kohorty The Health Improvement Network. W sumie 17807 pacjentów z IBD oraz 63466 pacjentów bez IBD dopasowanych pod względem wieku i płci stanowiło kohortę badawczą. W badaniu wykorzystano model hazardu Coxa skorygowany o klasyczne czynniki ryzyka przewlekłej choroby nerek.

IBD wiązało się z większym ryzykiem rozwoju przewlekłej choroby nerek przy czym efekt był najsilniejszy w przypadku pacjentów młodszych: wraz z wiekiem ryzyko związane z innymi chorobami oraz procesami starzenia miało większe znaczenie niż IBD. I tak, w wieku 16 lat ryzyko było zwiększone prawie o 8 razy (HR=7,88; 95% CI: 2,56-24,19), podczas gdy w wieku 77 lat ryzyko było podwyższone nieznacznie (HR=1,13; 95% CI: 1,01-1,25) w porównaniu z grupą kontrolną. Ekspozycja na 5-aminosalicylany lub metotreksat nie były związane ze zmianą wartości eGFR, a w przypadku ekspozycji na azatioprynę, eGFR było nieco wyższe w porównaniu z kontrolą.

Pacjenci z IBD mają zwiększone ryzyko przewlekłej choroby nerek i wpływ choroby jest najsilniejszy w przypadku osób młodszych.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.