Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Okołooperacyjna chemioterapia w raku żołądka

Źródło: DM/www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32557-1/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.04.2019
 
 
Obecnie rak żołądka wprawdzie nie jest jednym z najczęstszych nowotworów (jeszcze w latach siedemdziesiątych najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn), lecz nie oznacza to bynajmniej, że nie stanowi on problemu - rocznie notuje się bowiem ponad 5 tysięcy zachorowań, a przeżycia 5-letnie mieszczą się w przedziale 15-20%.
W wielu przypadkach uznanym postępowaniem (poprawiającym przeżycia 5-letnie nawet o 13%) jest okołooperacyjna chemioterapia w schemacie ECF (epirubicyna, cisplatyna, fluorouracyl) - na łamach The Lancet ukazała się ważna publikacja podająca inny, skuteczniejszy schemat okołooperacyjnej chemioterapii.

Wieloośrodkowy zespół niemieckich naukowców przeprowadził randomizowane badanie porównujące wspomniany schemat ECF/ECX ze schematem FLOT (fluorouracyl, leukoworyna, oksaliplatyna i docetaksel) w okołooperacyjnym leczeniu raka żołądka lub raka złącza żołądkowo-przełykowego w stadium cT2 lub wyższym, z obecnością przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych lub obiema wymienionymi cechami. 360 pacjentów przydzielono do otrzymywania 3 cyki przed- i 3 cykli pooperacyjnej chemioterapii w schemacie ECF/ECX (grupa kontrolna), a 356 do 4 cykli przed- i 4 cykli pooperacyjnej chemioterapii w schemacie FLOT (grupa badawcza).

Okazało się, że schemat FLOT wykazał znaczną wyższość w porównaniu ze schematem ECF/ECX w zakresie wydłużenia przeżycia całkowitego (HR 0,77; mediana czasu przeżycia 50 miesięcy w grupie badawczej i 35 miesięcy w grupie kontrolnej). Znaczne wydłużenie czasu przeżycia całkowitego nie odbyło się kosztem zwiększonej toksyczności, bowiem poważne zdarzenia niepożądane wystąpiły u porównywalnego odsetka chorych w obu grupach (po 27%), w tym konieczność hospitalizacji (25% i 26% w odpowiednio grupie badawczej i kontrolnej) oraz zgony związane z leczeniem (po 1%).

Wydłużenie czasu przeżycia o ponad rok za pomocą zamiany dobrze znanych schematów chemioterapii wydaje się być wynikiem spektakularnym, zważywszy na to, jak trudną w leczeniu chorobą jest rak żołądka.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe