Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab i trastuzumab u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem przełyku lub żołądka

Źródło: LANCET
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 24.06.2020
 
 
Pembrolizumab może być dodany do trastuzumabu oraz chemioterapii u pacjentów z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem żołądka lub przełyku. Obecnie toczy się randomizowane badanie kliniczne trzeciej fazy mające ocenić skuteczność tej kombinacji lekowej w większej grupie pacjentów.
Trastuzumab stanowi element leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem żołądka z ekspresją HER2. Na łamach Lancet Oncology opublikowano wyniki badania klinicznego drugiej fazy w której zastosowano trastuzumab w połączeniu z pembrolizumabem oraz chemioterapią jako leczenie pierwszorzutowe u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem żołądka lub przełyku.

Badanie miało charakter open-label bez grupy kontrolnej. Do badania włączono pacjentów w stadium zaawansowanym raka żołądka, przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego. Pacjentom podawano cykle indukcyjne złożone z pembrolizumabu oraz trastuzumabu, a w kolejnych cyklach chemioterapię złożoną z oksaliplatyny lub cisplatyny oraz kapecytabiny lub 5-fluorouracylu oraz dawek podtrzymujących pembrolizumabu i trastuzumabu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był 6-miesięczny czas przeżycia wolny od progresji choroby.

Do badania włączono w sumie 37 pacjentów, a u 26 (70%) czas wolny od progresji wyniósł co najmniej sześć miesięcy. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leczenia była neuropatia która występowała w 36 z 37 pacjentów. Ponadto u 9 pacjentów wykryto limfocytopenię, u 6 obniżenie stężenia elektrolitów i u trzech anemię. U czterech pacjentów przerwano leczenie pembrolizumabem z powodu jego działań niepożądanych.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.