SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Polipektomia u chorych poddanych enteroskopii dwubalonowej diagnozowanych wcześniej kapsułą endoskopową
 
W ostatnim wydaniu World Journal of Gastrointestinal Endoscopy ukazała się praca autorów francuskich, którzy przedstawili swoje doświadczenia w leczeniu chorych z polipami jelita cienkiego. Praca miała charakter retrospektywny i było to badanie jednoośrodkowe. Polipy jelita cienkiego w cytowanym badaniu były wstępnie diagnozowane najczęściej za pomocą endoskopii kapsułkowej.
W ostatnim wydaniu World Journal of Gastrointestinal Endoscopy ukazała się praca autorów francuskich, którzy przedstawili swoje doświadczenia w leczeniu chorych z polipami jelita cienkiego. Praca miała charakter retrospektywny i było to badanie jednoośrodkowe. Polipy jelita cienkiego w cytowanym badaniu były wstępnie diagnozowane najczęściej za pomocą endoskopii kapsułkowej. Następnie u chorych wykonywano enteroskopię dwubalonową z polipektomią. Głównym celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa polipektomii u chorych poddawanych enteroskopii dwubalonowej. Badacze chcieli także wykazać na ile wcześniejsze badanie kapsułą endoskopową jest przydatne dla dalszej terapii u chorych z polipami jelita cienkiego.
Autorzy przeanalizowali 31 polipektomii oraz 12 endoskopowych mukozektomii. Wykazano, że wykonanie takich procedur endoskopowych jest bezpieczne. W 27 przypadkach polipy miały charakter hamartoma, w 6 były to gruczolaki, a w 3 – tłuszczaki. Wykazano bardzo dużą zgodność pomiędzy lokalizacją i wielkością polipów diagnozowanych wcześniej kapsułą endoskopową, a następnie enteroskopią dwubalonową. Natomiast zgodność pomiędzy ilością wykrywanych polipów za pomocą tych dwóch technik endoskopowych była umiarkowana.Autorzy podkreślają, że wykonywanie endoskopii kapsułkowej jest przydatne przed enteroskopią dwubalonową u pacjentów z polipami jelita cienkiego. Taka strategia ułatwia zaplanowanie badania enteroskopowego.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe