Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Polscy badacze opisali nową jednostkę chorobową

Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 12.05.2021
 
 
Chorobę chrakteryzującą się niedoborem odporności z autozapaleniem i dysmorfią opisali badacze z Zakładu Genetyki Medycznej WUM pod kierownictwem prof. Rafała Płoskiego i we współpracy z zespołem prof. Dominiki Nowis. Przyczyną uwarunkowanej genetycznie choroby okazał się być wariant genu IL6ST, kodującego receptor dla cytokin.
Dzięki technice sekwencjonowania genomu (dokładnie jego kodującej części, czyli eksomu) zidentyfikowano mutację odpowiedzialną za rozwój choroby, opisaną jako IL6ST Tyr186_Tyr190del. Wyniki prac połączonych zespołów badawczych opublikowano w prestiżowym „Human Molecular Genetics", a ich znaczenie zostało podkreślone przez wydawcę zamieszczeniem wyniku badania na okładce aktualnego numeru pisma.

Gen IL6ST koduje białko GP130 warunkujące przekazywanie sygnału prozapalnego cytokin z rodziny interleukiny 6. Zmutowana forma białka GP130 w niekontrolowany sposób pobudza białka JAK i STAT, które regulują szereg istotnych funkcji komórkowych. Somatyczne mutacje IL6ST, w szczególności małe monoalleliczne delecje, z których najczęściej występuje IL6ST Ser187_Tyr190del, są znaną przyczyną zapalnych guzów wątrobowokomórkowych, ale dotychczas nie opisano choroby wywoływanej przez takie mutacje występujące konstytutywnie.

Dalsze badania wykazały, że zmutowane komórki pacjenta charakteryzują się pobudzeniem białek sygnałowych STAT3. Dzięki tym ustaleniom lekarze mają nadzieję, że w leczeniu nowego zespołu chorobowego można będzie zastosować nowoczesne inhibitory szlaku sygnałowego JAK/STAT- ruksolitynib lub tofacytynib.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe