Specjalizacje, Kategorie, Działy

Postępowanie w chorobie Leśniowskiego-Crohna – rekomendacje PTG i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Arleta Czarnik
|
Dokument zamieszczony w numerze 4/2021 „Przeglądu Gastroenterologicznego” to aktualizacja zaleceń konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG) z 2012 r.
Zawiera 46 zaleceń dotyczących diagnostyki oraz leczenia farmakologicznego i operacyjnego choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych.

W artkule czytelnik znajdzie informacje dotyczące epidemiologii, patogenezy i objawów choroby Leśniowskiego-Crohna, a także rekomendacje w zakresie diagnostyki (kryteria, zalecane badania, diagnostyka różnicowa, monitorowanie skuteczności terapii).

W części poświęconej leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna autorzy omawiają ogólne zasady postępowania, leczenie indukcyjne, leczenie podtrzymujące, różnice w leczeniu w zależności od lokalizacji i fenotypu zmian, wskazania do leczenia chirurgicznego, przygotowanie pacjenta do operacji, zastosowanie technik laparoskopowych i endoskopowych.

W wytycznych podjęto problemy związane z płodnością kobiet i mężczyzn z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz leczeniem pacjentek w ciąży. Kolejne zagadnienia to osteopenia i osteoporoza, leczenie żywieniowe, anemia, zmiany skórne i artropatia związana z chorobą Leśniowskiego-Crohna, a także szczepienia ochronne. Na zakończenie autorzy zwracają uwagę na znaczenie wsparcia psychologicznego dla chorych.

Wytyczne zostały opracowane przez grupę ekspertów powołanych przez PTG i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii. Do oceny jakości i siły rekomendacji wykorzystano metodologię GRADE. Stopień poparcia eksperckiego dla proponowanego twierdzenia, jakość dowodów oraz siłę rekomendacji oceniono w 6-stopniowej skali Likerta.

Pełna treść artykułu: Michał Łodyga, Piotr Eder, Magdalena Gawron-Kiszka, Agnieszka Dobrowolska, Maciej Gonciarz, Marek Hartleb, Maria Kłopocka, Ewa Małecka-Wojciesko, Piotr Radwan, Jarosław Reguła, Edyta Zagórowicz, Grażyna Rydzewska. Guidelines for the management of patients with Crohn’s disease. Recommendations of the Polish Society of Gastroenterology and the Polish National Consultant in Gastroenterology. Gastroenterology Rev 2021; 16 (4): 257-296.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.