GASTROENTEROLOGIA
Choroby wątroby
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sxc.hu

Poziom insuliny i metabolizm glukozy a migreny

Źródło: Journal of Oral & Facial Pain and Headache/Pubmed/AW
Autor: Alicja Wesołowska |Data: 28.07.2017
 
 
Czy istnieje związek między metabolizmem glukozy i poziomem insuliny a migrenami u pacjentów? Badanie opublikowane w Journal of Oral & Facial Pain and Headache odpowiada na to pytanie.
Badanie przeprowadzono w Chinach, w mieście Heihe. Ośmioro przeszkolonych wcześniej ankieterów zrekrutowało uczestników metodą „od drzwi do drzwi” – w efekcie do projektu wstęnie zakwalifikowano 2 023 badanych. Każdy z nich wypełnił kwestionariusze i poddał się badaniu medycznemu, od każdego też pobrano próbkę krwi. Migrenę diagnozowano na podstawie kryteriów z International Classification of Headache Disorders (ICHD-III) – wersji beta.

Po wykluczeniu osób ze zdiagnozowaną cukrzycą (n=191) do ostatecznego badania włączono 1 832 osób. Spośród nich wybrano 86 uczestników z migreną i 95 bez migreny. Wybrani przeszli test obciążenia 75 g glukozy (OGGT).

Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) mierzony był bezpośrednio po teście, a poziomy glukozy I insulin w surowicy mierzono w 0., 30. I 120 minucie po teście.

Dane z nierównomiernym rozkładem porównano z użyciem testu sumy rang, a związki pomiędzy cukrzycą a migreną analizowane były metodę regresji logistycznej.

Nie odnotowano znaczących różnic między pacjentami z migreną i pacjentami bez migreny, jeśli chodzi o HbA1c, wskaźnik HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment- Insulin Resistance), wskaźnik HOMA-β, wskaźnik QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index).

Gdy uczestników badania, podzielono na podgrupy z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym i grupę bez cukrzycy, a następnie podgrupy uczestników z migreną porównano z analogicznymi podgrupami pacjentów bez migreny - zaobserwowano różnice.

W przypadku pacjentów ze stanem przedcukrzycowym badani z migreną mieli wyższy poziom insuliny na czczo oraz wskaźnik HOMA-IR, ale niższy QUICKI niż podgrupa bez migreny. Ponadto pośród 181 pacjentów, którzy przeszli OGGT zaobserwowano negatywną korelację cukrzycy z migreną. Niemniej gdy wzięto pod uwagę wszystkich 1 832 uczestników – nie odnotowano istotnego związku.

Na podstawie tych danych naukowcy konkludują, że insulinooporność może pojawić się u osób, które cierpią na migreny i równocześnie mają stan przedcukrzycowy. Istnieje też prawdopodobieństwo ujemnej korelacji między cukrzycą i migreną.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe