GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Premedykacja nie wpływa na ryzyko ostrej reakcji na wlew infliksimabu

Źródło: www.dldjournalonline.com/article/S1590-8658(18)31277-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 12.07.2019
 
 
Nawet co czwarty pacjent leczony infliksimabem doświadczania reakcji nadwrażliwości. Powszechnie podejmowane są próby prewencji wystąpienia reakcji poprzez zastosowanie glukokortykosteroidów i/lub leków antyhistaminergicznych.
Wyżej opisane metody prewencji są stosowane mimo braku silnych dowodów na ich skuteczność. W celu weryfikacji uzasadnienia do stosowania ww. grup leków, Fumery i wsp. dokonali przeglądu systematycznego oraz metaanalizy efektów losowych (ang. random-effects model) dostępnych badań.

Autorzy zidentyfikowali osiem badań obserwacyjnych i dwa randomizowane obejmujące w sumie 1 385 pacjentów z chorobami zapalnymi jelit (IBD), oraz 3 892 z chorobami autoimmunologicznymi (ang. immune-mediated inflammatory diseases) takimi jak: reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Wszystkie badania odnotowywały wpływ glikokortykosteroidów i/lub leków antyhistaminergicznych na wystąpienia reakcji nadwrażliwości na infliksimab w ciągu 24 godzin od podania. Premedykacja złożona z kortykosteroidów nie zmniejszała ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości zarówno w grupie IMID (siedem badań, Iloraz szans = ang. Odds Ratio, OR = 1,07; 95%CI: 0,64-1,78; I2=58%) i IBD (trzy badania; OR = 1,04; 95%CI: 0,52-2,07; I2=57%). Podobnie brak efektu zaobserwowano w przypadku premedykacji z leków antyhistaminergicznych w grupie IMID (trzy badania, OR = 1,39; 95% CI: 0,70-2,73; I2=85%). W przypadku kombinacji leków z obu grup nie zaobserwowano zmniejszenia ryzyka reakcji w grupie IMID (sześć badań, OR = 2,12; 95% CI: 0,61-7,35; I2=94%), jednak w grupie pacjentów z IBD odnotowano czterokrotne zwiększenie ryzyka reakcji nadwrażliwości (cztery badania, OR = 4,17; 95% CI: 1,61-10,78; I2=77%).

Wyniki metaanalizy wskazują, że premedykacja nie zapobiega wystąpieniu reakcji nadwrażliwości po podaniu infliksimabu. Oznacza to, że należy rozważyć zrezygnowanie z podawania tych leków w podczas realizacji protokołu podawania infliksimabu.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe