Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

RPC4046 u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku

Źródło: www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)35208-9/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 11.07.2019
 
 
U pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku stwierdzono zwiększoną aktywność interleukiny-13 (IL-13), która jest charakterystyczna dla zapalenia typu Th2. To spostrzeżenie stało się podstawą stworzenia RPC4046 – rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego skierowanym przeciwko receptorom dla IL-13.
W niedawno opublikowanym badaniu klinicznej II fazy wzięło udział 99 dorosłych pacjentów cierpiących na eozynofilowe zapalenie przełyku. Uczestnicy badania byli losowo przydzielani do grup: RPC4046 w dawce 180 mg lub 360 mg lub placebo przez 16 tygodni. Pierwotnym punktem końcowym była zmiana liczby eozynofilii w bioptacie z największym natężeniem zapalenia w śluzówce przełyku po 16 tygodniach. Liczbę eozynofili oceniano w pięciu polach widzenia w przybliżeniu 400x.

Po 16 tygodniach, pacjenci otrzymujący 180 mg RPC4046 mieli o 95±67 eozynofili na pole widzenia mniej, a pacjenci otrzymujący 360 mg RPC4046 o 100±79 mniej w porównaniu z dniem rozpoczęcia leczenia (w obu przypadkach: p < 0,001). W przypadku grupy kontrolnej, redukcja była niewielka, bo jedynie 4±60 eozynofili na pole widzenia. W porównaniu z grupą placebo, pacjenci otrzymujący 360 mg RPC4046 wykazali istotną redukcję objawów w ocenie endoskopowej oraz ogólnej ocenie ciężkości choroby. Najczęściej zgłaszanymi objawami ubocznymi terapii były bóle głowy oraz infekcje górnych dróg oddechowych.

Badanie wykazało skuteczność oraz dobrą tolerancję RPC4046 u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku.

Artykuł „RPC4046, a Monoclonal Antibody Against IL13, Reduces Histologic and Endoscopic Activity in Patients With Eosinophilic Esophagitis” jest dostępny na stronie Gastroenterology w trybie open access.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe