Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rak trzustki - obserwacja osób z grupy wysokiego ryzyka nie oznacza lepszych wyników terapii

Źródło: Medscape/https://bit.ly/3acup9d Gut, online 5 kwietnia 2021 r.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 22.04.2021
 
 
Nadzór nad osobami z wysokim dziedzicznym ryzykiem gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC) może prowadzić do rozpoznania na wcześniejszym etapie, ale według naukowców z Holandii nie oznacza wyraźnych korzyści związanych z wydłużeniem życia.
Dr Kasper A. Overbeek z Erasmus University Medical Center w Rotterdamie wraz ze współpracownikami obserwował 366 osób bez objawów (średni wiek 54) z szacowanym 10% lub większym ryzykiem PDAC w ciągu całego życia; 201 miało krewnych, u których zdiagnozowano raka trzustki (FPC) z ujemną mutacją, a pozostałych 165 było nosicielami mutacji genów odpowiadających za PDAC.

Coroczny nadzór obejmował zarówno endoskopową ultrasonografię, jak i cholangiopankreatografię rezonansu magnetycznego (MRCP) podczas każdej wizyty.

- W tym trwającym 13 lat programie opieki rak trzustki rozwinął się u 9,3% osób ze stwierdzoną mutacją genetyczną - powiedział dr Overbeek. „Ryzyko było szczególnie wysokie w przypadku osób z mutacją genu CDKN2A lub zespołem Peutza-Jeghersa”. Wysoka częstotliwość występowania PDAC w tych grupach „potwierdza zalecenie, że ci konkretni nosiciele mutacji powinni znaleźć się pod szczególną opieką”. Jednak, kontynuował dr Overbeek - Wbrew oczekiwaniom nie wykryto raka trzustki u osób, u których w rodzinie stwierdzono wcześniej raka trzustki.

Spośród 10 pacjentów, u których rozwinęło się PDAC, sześciu kwalifikowało się do resekcji, w tym trzech zostało zdiagnozowanych we wczesnym stadium. Nie było zgonów związanych z operacją. Pozostałe cztery przypadki charakteryzowały się przerzutami.

Mediana przeżycia pacjentów z PDAC wyniosła 18 miesięcy, donoszą naukowcy w Gut. Dr Overbeek podsumował: „Nie znaleźliśmy przekonujących dowodów na to, że obserwacja rzeczywiście prowadzi do lepszych wyników leczenia raka trzustki. Ci pacjenci częściej poddawani są resekcji i wydaje się, że w ich przypadku czas przeżycia jest dłuższy, ale ze względu na charakter tego badania obserwacyjnego i brak grupy kontrolnej na wyniki mogły mieć wpływ odchylenia w czasie. "

- To badanie potwierdza koncepcję badań przesiewowych u pacjentów, u których występuje większe ryzyko tego schorzenia i z czasem takie podejście zaowocuje lepszymi wynikami i dłuższym przeżyciem - powiedział dr Hines, dyrektor Centrum Chorób Trzustki UCLA Agi Hirshberga.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe