Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rak wątrobowokomórkowy w przebiegu WZW C ze skuteczną terapią adjuwantową

Źródło: DM/www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(19)30221-1/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.04.2019
 
 
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C często prowadzi do marskości wątroby, która z kolei związana jest z występowaniem raka wątrobowokomórkowego. EASIL (European Association for the Study of the Liver), zaleca wykonywanie badania USG co 6 miesięcy w celu wczesnego wykrycia ewentualnego guza w wymienionej grupie pacjentów. Wczesne wykrycie stwarza szansę na usunięcie zmiany i wyleczenie; włoscy naukowcy pokazali, jak można dodatkowo polepszyć rokowanie.
Na łamach Journal of Hepatology ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność stosowania nowej generacji leków przeciw WZW typu C (tzw. DAA, direct-acting antivirals) jako adjuwantowego leczenia po doszczętnych resekcjach niewielkich zmian w przebiegu HCC u osób z marskością wątroby indukowaną wspomnianym wirusem. Porównano 102 pacjentów leczonych chirurgicznie (doszczętnie) i otrzymujących następnie DAA z grupą 102 pacjentów także leczonych chirurgicznie, jednak bez dalszej, adjuwantowej terapii przy pomocy DAA.

W grupie badawczej po medianie okresu obserwacji wynoszącego 21,4 miesiąca 6,9% pacjentów zmarło, u 27,5% doszło do nawrotu choroby, a u 5,9% doszło do zdekompensowanej marskości wątroby. U osób leczonych adjuwantowo wskaźnik SVR (sustained virologic response) okazał się dobrym narzędziem do oceny rokowania w zakresie przeżycia całkowitego (HR 0,02, p<0,001), nawrotu raka wątrobowokomórkowego (HR 0,25, p<0,001) oraz dekompensacji funkcji wątroby (HR 0,12, p=0,02).

Obie grupy, badawcza i kontrolna, nie różniły się istotnie w zakresie częstości nawrotów HCC (HR=0,70, p=0,15), wykazano jednak, że w grupie otrzymującej DAA rzadziej dochodziło do dekompensacji funkcji wątroby (HR=0,32, p=0,02), a co najważniejsze uzyskano istotnie dłuższe przeżycia całkowite (HR=0,39, p=0,03).
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe