GASTROENTEROLOGIA
Choroby wątroby
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ramucirumab w leczeniu raka wątrobowokomórkowego

Źródło: AK/www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30937-9/fulltext#%20
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.02.2019
 
 
Rak wątrobowokomórkowy na całym świecie jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów. Rokowanie pogarsza się wraz ze wzrostem m.in. alfa-fetoproteiny, jednak okazuje się że dla pacjentów z jej wysokim stężeniem na horyzoncie pojawiła się kolejna opcja terapeutyczna. Doniesienie na ten temat ukazało się na łamach The Lancet Oncology.
Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził randomizowane badanie (REACH-2) z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność ramucirumabu w leczeniu raka wątrobowokomórkowego, leczonego wcześniej sorafenibem. Próba została przeprowadzona w aż 92 ośrodkach z 20 krajów i objęła w sumie 292 pacjentów; włączono chorych >18. roku życia, z kategorią A w klasyfikacji Child-Pugh, BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) B lub C, stężeniem alfa-proteiny powyżej 400 ng/ml oraz z leczeniem sorafenibem w wywiadzie. Uczestników przydzielono do otrzymywania (w stosunku 2:1) ramucirumabu (8mg/kg dożylnie co 2 tygodnie) lub placebo.

Wśród pacjentów z grupy badawczej (n=197) mediana czasu przeżycia i przeżycie wolne od choroby okazały się istotnie wyższe (odpowiednio 8,5 vs. 7,3 miesiąca, p=0,0199; 2,8 vs. 1,6 miesiąca, p<0,0001) w porównaniu z grupą kontrolną (n=95). Odsetek pacjentów z obiektywną odpowiedzią na leczenie nie różnił się istotnie między grupami (5% vs. 1% w grupie kontrolnej, p=0,1697).

Główne działania niepożądane stopnia co najmniej 3. obejmowały nadciśnienie tętnicze (13%), hiponatremię (6%) i podwyższenie stężenia aminotransferazy asparaginianowej (3%); trzech pacjentów zmarło wskutek przyjmowania ramucirumabu.

Wykazano zatem, że lek jest skuteczny w wyselekcjonowanej grupie pacjentów. Należy pamiętać, że na całym świecie rocznie na tę chorobę umiera ok. 700 tys. chorych, zatem każdy postęp w leczeniu należy uznać za sukces.

Lek, zarejestrowany przez FDA w 2014 roku, jest stosowany m.in. w leczeniu raka złącza żołądkowo-przełykowego, raka jelita grubego i niedrobnokomórkowego raka płuca. Obecnie trwa około 50 badań nad bardzo szerokim zastosowaniem leku; w najbliższych miesiącach i latach powinniśmy poznać ich wyniki.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe