GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Relamorelina w leczeniu gastroparezy w przebiegu cukrzycy

Źródło: Camillieri M i wsp. Efficacy and Safety of Relamorelin in Diabetics With Symptoms of Gastroparesis: A Randomized, Placebo-Controlled Study. Gastroenterology 2017 5: 1240-1250./AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 07.05.2018
 
 
Gastropareza jest jednym powikłań cukrzycy, w odniesieniu do którego nie dysponujemy wieloma opcjami terapeutycznymi. Relamorelina jest jednym z nowych leków prokinetycznych, dających nowe nadzieje u chorych z zaburzeniami motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest to selektywny agonista receptora greliny o 15- do 130-razy silniejszym wpływie na opróżnianie żołądkowe niż grelina.
N łamach czasopisma Gastroenterology opublikowano wyniki 12-tygodniowego badania fazy 2B, dotyczącego skuteczności i bezpieczeństwa relamoreliny w leczeniu gastroparezy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu cukrzycy.
W badaniu uczestniczyło 393 chorych z gastroparezą w przebiegu cukrzycy (37,7% stanowili mężczyźni; 9,9% - z cukrzycą typu 1; mediana wieku 58 lat). Pacjenci byli w sposób randomizowany przydzieleni do dwóch podgrup –otrzymujących lek w dawce 10 ug, 30 ug lub 100 ug dwa razy dziennie lub placebo przez 12 tygodni. Pacjenci w czasie leczenia prowadzili specjalnie skonstruowane elektroniczne dzienniki, gdzie rejestrowali za pomocą odpowiednich skal nasilenie poszczególnych objawów gastroparezy. Głównym punktem końcowym była zmiana w częstotliwości wymiotów oraz w złożonym indeksie nasilenie objawów gastroparezy DG Symptom Severity Score.
Wykazano, że relamorelina zmniejszyła częstotliwość wymiotów o 75%, ale ta poprawa nie różniła się istotnie od placebo. Cztery objawy gastroparezy (nudności, ból brzucha, uczucie poposiłkowej pełności, wzdęcie) istotnie zmniejszyły się w wyniku terapii relamoreliną i różnica ta była istotna w porównaniu z placebo w odniesieniu do wszystkich trzech sposobów dawkowania leku. Odnotowano jednak u 14,5% chorych pogorszenie kontroli glikemii i to pogorszenie było zależne od wielkości dawki relamoreliny – część chorych wymagała zastosowania dodatkowego leczenia cukrzycy, w tym zastosowania insuliny.
Autorzy konkludują, że relamorelina jest nową, ciekawą opcją terapeutyczną dla gastroparezy w przebiegu cukrzycy – problemu, którego dla którego jak do tej pory nie udało się skutecznie znaleźć się skutecznego leczenia. Konieczne są dalsze obserwacje i badania.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.