Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rodzaj sedacji przy kolonoskopii, który najbardziej satysfakcjonuje pacjentów

Źródło: Clinical Gastroenterology and Hepatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 30.11.2020
 
 
Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego, w którym pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit lub z podejrzeniem tych chorób oceniali, który rodzaj sedacji (głęboka sedacja propofolem vs. umiarkowana sedacja z midazolamem i fentanylem) w trakcie kolonoskopii najbardziej im odpowiada.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była satysfakcja pacjentów oceniana za pomocą 13-punktowego kwestionariusza, w którym każdy punkt był oceniany w 5-punktowej skali Likerta. W sumie do sedacji propofolem zostało randomizowanych 63 pacjentów, a do sedacji midazolamem i fentanylem 67. 88% pacjentów wcześniej przebyło kolonoskopię. Pacjenci, którzy byli poddani sedacji za pomocą propofolu zgłaszali większą satysfakcję w porównaniu z tymi, którzy otrzymali midazolam i fentanyl (60,1 ± 3,4 vs. 51,2 ± 8,4; p<0,001). Różnica wynikała z mniejszego nasilenia bólu, mniejszej amnezji u pacjentów, którzy otrzymali propofol. Odsetek pacjentów, u których przerwano zabieg z powodu bólu lub poproszono o pomoc z innego endoskopistę wynosił odpowiednio 8% i 21%.

Wniosek: Pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit lepiej znoszą kolonoskopię wykonaną w sedacji uzyskanej za pomocą propofolu w porównaniu z kombinacją midazolamu i fentanylu
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe