Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rokowanie w guzach NF- PNET?

Źródło: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1424390319306866?dgcid=raven_sd_aip_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.08.2019
 
 
Prymitywne nowotwory neuroendokrynne są rzadką, ale łatwą do przeoczenia chorobą, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z niewydzielającym guzem (NF- PNET). Ta postać nowotworu ma bardzo zróżnicowaną biologię, nacechowaną powolnym wzrostem, przy paradoksalnie wysokiej liczbie odległych przerzutów.
Aktualne wytyczne kładą nacisk na ocenę poresekcyjną u pacjentów z PNET < 2cm, są oni w grupie ryzyka nawrotu nowotworu. Badanie przeprowadzone przez Feretis et al. dostarcza danych na temat racjonalnej strategii nadzoru nad tą grupą chorych. W pracy przeanalizowano przypadki 73 chorych, z medianą okresu oceny powtórnej (follow- up) po 49 miesiącach. Podczas tych miesięcy zanotowano 13,9 % zgonów (10 pacjentów), nawrót choroby u 12 chorych (16,4%).

Krzywa Kaplana- Meyera dla przeżyć wolnych od nawrotu w okresach 1-, 3- i 5- ciorocznych przewidywała wartości w postaci 98,6%, 85,4% oraz 72% osób.

Do czynników niekorzystnych rokowniczo należały: niskie stadium zróżnicowania histologicznego (G3), stosunek zajętych węzłów chłonnych do całkowitej liczby węzłów poddanych resekcji (lymph- node ratio, LNR).

Za statystycznie czuły predyktor nawrotu badacze uważają zatem wystąpienie dwóch czynników: zaawansowania histologicznego G3, bądź LNR≥0.1
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe