SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ryzyko choroby Parkinsna w chorobach zapalnych jelita
Źródło: AK/www.dldjournalonline.com/article/S1590-8658(18)30987-3/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.10.2018
 
 
Wyniki meta-analizy wskazują, że pacjenci cierpiący na IBD są bardziej narażeni na rozwój choroby Parkinsona od osób nie chorujących na IBD.
Dzięki rozwiniętej opiece gastroenterologicznej, pacjenci cierpiący z powodu chorób zapalnych jelit (IBD – Inflammatory Bowel Diseases), żyją coraz dłużej. Ostatnio zwraca się coraz częściej uwagę, na wpływ wzajemnych interakcji między ośrodkowym układem nerwowym, a jelitami, co jest określane jako oś jelitowo-mózgowa (gut brain axis). W przypadku choroby Parkinsona (PD – Parkinson Disease) zauważono, że przed wystąpieniem objawów neurologicznych, stwierdza się podobne zmiany histopatologiczne w obrębie unerwienia jelit oraz nerwu błędnego. W przypadku związku IBD i PD znaleziono podobieństwa na podłożu genetycznym i zapalnym.

Zhu i wsp. podsumowali w meta-analizie wyniki badań obejmujących obserwację rozwoju PD u pacjentów z IBD. Do badania nie włączono artykułów nt. rozwoju IBD u pacjentów z PD. Analizą objęto łącznie grupy badawcze o liczbie 8,9 miliona pacjentów. Całkowite ryzyko rozwoju PD u pacjentów z IBD było istotnie wyższe o 41% w porównaniu z grupą kontrolną (RR [relative risk – ryzyko względne] – 1,41; 95% CI: 1,19-1,66). Ryzyko rozwoju PD u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego było odpowiednio zwiększone o 28% (RR = 1,28; 95% CI: 1,08-1,52) i o 30% (RR = 1,30; 95% CI: 1,15-1,47).
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe