Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko nawrotu nowotworu u pacjentów leczonych immunosupresyjnie

Źródło: Shelton E i wsp. Cancer recurrence following immune-suppressive therapies in patients with immune-mediated diseases: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2016; 151: 97-109. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 16.08.2016
 
 
Kategorie: IBD
Działy: Doniesienia naukowe Aktualności
Na łamach czasopisma Gastroenterology ukazała się publikacja zespołu międzynarodowych autorytetów w zakresie nieswoistych chorób zapalnych jelit, w której autorzy podjęli trud zbadania nawrotowości chorób nowotworowych u chorych, którzy po wyleczeniu z nowotworu otrzymali leczenie immunosupresyjne z powodu chorób zależnych od zaburzeń funkcji układu immunologicznego.
Autorzy dokonali przeglądu baz danych Medline, EMBASE, a także doniesień konferencyjnych, w których badano tę problematykę. W ostatecznej analizie uwzględniono 16 badań – 9 dotyczyło reumatoidalnego zapalenia stawów, 8 – nieswoistych zapalnych chorób jelit oraz 1 – łuszczycy. Pacjenci zostali podzieleni w zależności od stosowanej immunosupresji na otrzymujących leki anty-TNF, klasyczne leki immunosupresyjne oraz pacjentów nieotrzymujących leków immunosupresyjnych.
W analizie uwzględniono losy 11702 chorych, co odpowiadało 31258 osobolatom, biorąc pod uwagę okres nadzoru nad badaną grupą po uprzednim rozpoznaniu choroby nowotworowej. Odsetki kolejnych zachorowań na nowotwory nie różnił się istotnie między badanymi podgrupami i wyniosły odpowiednio: 33,8; 36,2 i 37,5/1000 osobolat dla terapii anty-TNF, klasycznej immunosupresji i niestosowania immunosupresji. Odsetek pacjentów z nawrotem choroby nowotworowej, u których stosowano łączoną terapię immunosupresyjną był wyższy (54,5/1000 osobolat), ale różnica ta nie osiągnęła znamienności statystycznej. Zachorowalność na chorobę nowotworową nie różniła się istotnie między grupami po podziale grupy badanej na pacjentów, którzy otrzymali leczenie immunosupresyjne w okresie do 6 lat i powyżej 6 lat od pierwszego zachorowania na nowotwór.
W podsumowaniu autorzy podkreślają, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych, prospektywnych analiz, ale zebrane w cytowanej meta-analizie dane wskazują, że leczenie immunosupresyjne u osób z chorobą nowotworową w wywiadzie, niezależnie od zastosowanego schematu immunosupresji, nie zwiększa istotnie ryzyka ponownego zachorowania na chorobę nowotworową.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe