Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko zespołu jelita drażliwego po appendektomii

Źródło: EClinical Medicine
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 10.08.2020
 
 
Na łamach EClinical Medicine ukazała się interesująca praca, w której badacze z Tajwanu ocenili jaki jest związek pomiędzy przybyciem appendektomii, a rozwojem zespołu jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) w przyszłości.
W badaniu wykorzystano dane pochodzące z tajwańskiego system ubezpieczeń zdrowotnych. Naukowcy zidentyfikowali rekordy 9236 pacjentów którzy przebyli resekcję wyrostka robaczkowego i dobrano grupę kontrolną o takiej samej liczebności. Do porównania obu grup zastosowano model wieloczynnikowy Coxa.

Zapadalność na IBS u Tajwańczyków nie przebyli appendektomii wynosiła 35,3 na 10 000 osobolat podczas gdy w grupie która przebyła zabieg zapadalność wynosiła 51,3 na 10 000 osobolat. Osoby, które przebyły appendektomię miały zwiększone ryzyko IBS w porównaniu z tymi który nie przebyły zabiegu (HR=1,46; 95% CI: 1,24-1,72). Ryzyko było nieco większe w przypadku pacjentów poniżej 40 roku życia (HR=1,55; 95% CI: 1,18-2,04).

Przebycie appendektomii może być związane z większym ryzykiem występowania IBS. Wyrostek robaczkowy jest głównym miejscem syntezy przeciwciał IgA oraz rezerwuarem mikrobioty przewodu pokarmowego. Być może utrata wyrostka tak zaburza funkcjonowanie przewodu pokarmowego, że zwiększa to predyspozycję do rozwoju IBS w przyszłości.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe