Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczność i bezpieczeństwo upadacitinibu u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Źródło: Gastroenterology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 17.07.2020
 
 
Upadacitinib charakteryzuje się umiarkowaną skutecznością w indukcji remisji u chorych z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna.
W badaniu klinicznym drugiej fazy CELEST oceniono skuteczność upadacitinibu u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Do badania włączono pacjentów z aktywną chorobą o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu którzy mieli nieadekwatną odpowiedź lub nie tolerowali immunosupresantów lub antagonistów TNFalfa. Pacjentów losowo przydzielono do grup interwencyjnych: upadacitinib 3, 6, 12 lub 24 mg dwa razy dziennie lub 24 mg leku raz dziennie lub placebo. U pacjentów wykonywana kolonoskopię 12 lub 16 tygodniu od rozpoczęcia indukcji. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy uzyskali kliniczną lub endoskopową remisję to końca 16 tygodnia.

W sumie do badania zrekrutowano 220 pacjentów. Kliniczną remisje zaobserwowano u 11% pacjentów otrzymujących placebo, u 27% otrzymujących upadacitinib dawce 6 mg i u 22% otrzymującej upadacitinib 24 mg dwa razy dziennie. W pozostałych przypadkach odsetek odpowiedzi mieścił się pomiędzy 11 a 14%. Natomiast żaden z pacjentów z grupy kontrolnej nie uzyskał remisji endoskopowej podczas gdy osiągnęło ją 22% pacjentów leczonych upadacitinibem w dawce 24 mg dwa razy dziennie, pozostałych przypadkach odsetek ten wahał się pomiędzy 8 a 14%. Pacjenci leczeni upadacitinibem części doświadczali infekcji, Ponadto osoby leczone upadacitinibem w dawce 12 mg i 24 mg miały istotne w wyższe stężenia cholesterolu HDL i LDL w porównaniu z pacjentami z grupy placebo.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe