Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Spory bakterii Firmicutes w indukcji remisji zapalenia jelita grubego o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu

Źródło:
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 20.11.2020
 
 
Bakterie typu Firmicutes pełnią ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania bariery jelitowej oraz równowagi immunologicznej w przewodzie pokarmowym. W przypadku pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego charakterystyczne jest zmniejszenie obfitości bakterii Firmicutes wśród bakterii jelitowych.
Niedawno ukazały się wyniki badania klinicznego fazy 1 b w którym zastosowano doustną formułę zawierającą spory bakterii Firmicutes (SER-287) w indukcji remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu.

Pacjentów randomizowano do leczenia przygotowującego jelito (wankomycyna doustnie w dawce 125 mg cztery razy dziennie) lub placebo przez 6 dni, a następnie ośmiotygodniowej terapii SER-287 raz dziennie lub raz tygodniowo lub placebo. W sumie stworzono cztery ramiona badania (wankomycyna/SER-287 raz dziennie, wankomycyna/SER-287 raz w tygodniu, placebo/SER-287 raz w tygodniu i placebo/placebo). Pierwszorzędowym punktem końcowym było bezpieczeństwo terapii oraz odsetek pacjentów którzy zyskali remisje kliniczną ocenianą endoskopowo.

W badaniu zrandomizowano 58 dorosłych. Nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie tolerowania terapii. Odsetki indukcji remisji w ramionach badania wynosiły odpowiednio: wankomycyna/SER-287 raz dziennie (40%), wankomycyna/SER-287 raz w tygodniu (17,7%), placebo/SER-287 raz w tygodniu (13,3%) i placebo/placebo (0%). Zastosowane bakterie wykrywano w największych ilościach i najdłużej po zastosowaniu leczenia w grupach u których zastosowano zarówno wankomycynę i SER-287.

Połączenie wankomycyny i SER-287 wiązało się z większą skutecznością w porównaniu z placebo w indukcji remisji u pacjentów z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe