Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Statyny zmniejszają ryzyko raka jelita grubego

Źródło: Medscape
American College of Gastroenterology (ACG) 2020 Annual Scientific Meeting.
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 29.10.2020
 
 
Na podstawie metaanalizy i przeglądu systematycznego stwierdzono, iż stosowanie statyn może znacznie zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego (CRC) u pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit (IBD) lub bez niej.
U ponad 15 000 pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit stosowanie statyn wiązało się z 60% zmniejszeniem ryzyka wystąpienia CRC, donosi autor Kevin N. Singh i współpracownicy z NYU Langone Medical Center w Nowym Jorku. Zwraca on też uwagę na metaanalizę przeprowadzoną przez Lytras i współpracowników z 2014 r., która wykazała 9% redukcję ryzyka CRC u osób stosujących statyny, którzy nie mieli nieswoistego zapalenia jelit. Według Singha danych dotyczących pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit jest niewiele.

Aby dokładniej zbadać związek między stosowaniem statyn a CRC u pacjentów bez nieswoistego zapalenia jelit, badacze przeanalizowali dane z 52 badań, w tym 8 randomizowanych badań klinicznych, 17 badań kohortowych i 27 badań kliniczno-kontrolnych. Spośród 11 459 306 pacjentów, około 2 miliony stosowało statyny, a około 9 milionów nie.

Aby ocenić ten sam związek u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, badacze przeprowadzili oddzielną metaanalizę obejmującą 15 422 pacjentów z 5 badań obserwacyjnych, z których 1 było niepublikowanym streszczeniem.
W 4 opublikowanych badaniach 1161 pacjentów stosowało statyny, podczas gdy 12 145 ich nie stosowało.

W populacji bez IBD stosowanie statyn wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia CRC o 20% (łączny iloraz szans 0,80; 95% przedział ufności, 0,73–0,88; P poniżej 0,001). U pacjentów z IBD stosowanie statyn wiązało się z 60% redukcją ryzyka CRC (sumaryczny OR 0,40; 95% CI, 0,19–0,86, P = 0,019).
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.