Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

W rodzinach osób z eozynofilowym zapaleniem przełyku istnieje ryzyko dystalnych eozynofilowych chorób przewodu pokarmowego

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Allen-Brady K , Colletier KJ, Woller S, Eliason K, Uchida AM, Ro G , Newman M , Peterson KA Eosinophilic Gastritis and Enteritis Are Increased in Families with Eosinophilic Esophagitis Am J Gastroenterol. 2022 Sep 21.doi: 10.14309/ajg.0000000000002021
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.10.2022
 
 
Istnieją dane wskazujące na to, że istnieje rodzinne ryzyko zachorowań na dystalne eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego (EGID) u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EoE) i w ich rodzinach.
Badacze z USA przeanalizowali ryzyko eozynofilowego zapalenia żołądka lub żołądka i jelit (EG/EGE) oraz eozynofilowego zapalenia jelita grubego (EC) jako postaci dystalnych EGID przy użyciu kodów ICD-9/10 u osób z EoE i ich krewnych.

Źródłem danych była baza danych populacji stanu Utah, łącząca informacje genealogiczne i dokumentację medyczną tego stanu. Badacze zidentyfikowali dystalne eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego i chorych oraz ich krewnych pierwszego (FDR), drugiego (SDR) i trzeciego stopnia (TDR). Wszystkie osoby z nieswoistym zapaleniem jelit zostały wyeliminowane, aby uniknąć błędnej diagnozy.

Grupa badana objęła 8455 osób z eozynofilowym zapaleniem przełyku, 396 z eozynofilowym zapaleniem żołądka lub żołądka i jelit (EG/EGE) oraz 172 z eozynofilowym zapaleniem jelita grubego (EC). Osoby z eozynofilowym zapaleniem przełyku narażone były na zwiększone ryzyko wystąpienia dwóch pozostałych schorzeń. Ryzyko eozynofilowego zapalenia żołądka lub żołądka i jelit zwiększone było także wśród ich krewnych pierwszego i drugiego stopnia, nawet bez współistniejącego eozynofilowego zapalenia przełyku. Jednak także krewni pierwszego i drugiego stopnia osób ze współistniejacym eozynofilowym zapaleniem przełyku narażeni byli na eozynofilowe zapalenie żołądka lub żołądka i jelit oraz na eozynofilowe zapalenie jelita grubego. Nie zaobserwowano izolowanej rodzinnej agregacji eozynofilowego zapalenia żołądka lub żołądka i jelit po wykluczeniu przypadków ze współistniejącym EoE. Osoby z eozynofilowym zapaleniem jelita grubego miały podwyższone ryzyko eozynofilowego zapalenia żołądka lub żołądka i jelit, ale nie występowało tu rodzinne ryzyko eozynofilowego zapalenia jelita grubego.

Jak zauważyli badacze, ryzyko rodzinne eozynofilowego zapalenia żołądka lub żołądka i jelit (EG/EGE) jest istotne wśród krewnych pacjentów z EoE, co sugeruje występowanie wspólnych czynników genetycznych wśród całej grupy tych schorzeń.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.