GASTROENTEROLOGIA
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wcześnie wykonane TIPS bardzo skuteczne

Źródło: DM/www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30090-1/fulltext#%20
Autor: Alicja Kostecka |Data: 07.06.2019
 
 
Marskość wątroby wiąże się najczęściej z powstaniem nadciśnienia wrotnego, które z kolei powoduje powstawanie krążenia obocznego, w tym żylaków przełyku. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego dotykają nawet połowy pacjentów z marskością wątroby, a około 20-procentowa śmiertelność sprawia, że jest to najbardziej śmiertelne powikłanie.
W celu odbarczenia krążenia wrotnego wykonuje się niekiedy przezszyjne wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-układowe - na łamach The Lancet Gastroenterology & Hepatology przedstawiono wyniki badania oceniającego skuteczność wczesnego wykonania tego zabiegu.

Badacze z Chin przeprowadzili randomizowane badanie, do którego zakwalifikowali pacjentów z zaawansowaną marskością wątroby (klasa B lub C w skali Childa-Pugha) i ostrym krwawieniem z żylaków przełyku, którzy byli leczeni farmakologicznie oraz terapią endoskopową. 129 uczestników badania zostało losowo przydzielonych (w stosunku 2:1) do otrzymania wczesnego TIPS (w ciągu 72 godzin po początkowej endoskopii) lub standardowego leczenia, obejmującego stosowanie leków wazoaktywnych przez 5 dni plus leczenie endoskopowe; w tej grupie TIPS potraktowano jako terapią ratunkową.

18% pacjentów z grupy badawczej i aż 33% z kontrolnej zmarło; u 2% pacjentów doszło do konieczności przeszczepienia wątroby. Czas przeżycia bez przeszczepu był istotnie wyższy w grupie leczonej TIPS niż w grupie kontrolnej (HR 0,50, p=0,04). Przeżycie wolne od przeszczepu po 6 tygodniach wynosiło 99% w grupie badawczej w porównaniu do 84% w grupie kontrolnej (p=0,02); po roku odsetek ten wyniósł odpowiednio 86% i 73% (p=0,046). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w częstości występowania powikłań takich jak spontanicznie bakteryjne zapalenie otrzewnej (1% vs. 7%, p=0,12), encefalopatia wątrobowa (35% vs. 36%, p = 1,00), zespół wątrobowo-nerkowy (5% vs. 13%, p = 0,10) i rak wątrobowokomórkowy (5% vs. 2%, p=0,68). Nie wykazano istotnej różnicy w liczbie pacjentów, którzy doświadczyli innych poważnych zdarzeń niepożądanych.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.