Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wpływ operacji bariatrycznych na rokowanie u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: JAMA Network
W badaniu o akronimie SPLENDOR retrospektywnie oceniono wpływ przeprowadzenia operacji bariatrycznej na ryzyko związane z progresją niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (non-alcoholic steatohepatitis – NASH) oraz na ryzyko sercowo-naczyniowe.
Do badania włączono osoby, u których na podstawie biopsji wątroby potwierdzono NASH w latach 2004–2016. Spośród 25,8 tys. pacjentów z NASH wybrano 650, którzy przebyli operację bariatryczną i 508, którzy nie przebyli operacji stanowiących grupę kontrolną.

Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek występowania poważnych zdarzeń wątrobowych (major adverse liver outcome) zdefiniowany jako wystąpienie progresji NASH do klinicznej lub histologicznie potwierdzonej marskości wątroby, rozwój raka wątrobowokomórkowego, przebycie transplantacji wątroby lub śmierć związana z chorobą wątroby oraz odsetek występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (major adverse cardiovascular events – MACE): występowanie ostrych zespołów wieńcowych, incydentów naczyniowo-mózgowych, niewydolności serca lub śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Większość analizowanych rekordów dotyczyła kobiet (64 proc.), mediana wieku wyniosła 50 lat, a mediana BMI 44,1 kg/m2. Mediana czasu obserwacji wyniosła 7 lat. U pacjentów, którzy byli poddani operacji bariatrycznej, skumulowany odsetek wystąpienia poważnego zdarzenia wątrobowego w ciągu 10 lat wyniósł 2,3 proc., a w grupie kontrolnej 9,6 proc. (HR = 0,12; 95 proc. CI: 0,02–0,63). Skumulowany 10-letni odsetek wystąpienia MACE wyniósł 8,5 proc. w grupie leczonej bariatrycznie, podczas gdy w grupie kontrolnej wyniósł 15,7 proc. (HR = 0,30; 95 proc. CI: 0,12–0,72). W ciągu roku po operacji bariatrycznej czterech pacjentów zmarło z powodu powikłań po operacji.

Przeprowadzenie operacji bariatrycznej u pacjentów z otyłością i NASH zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń wątrobowych oraz MACE w porównaniu z grupą, która nie była poddana leczeniu operacyjnemu.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), HR – Hazard Ratio (hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.