Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ podania albumin na ryzyko ponownego krwawienia u pacjentów z marskością wątroby hospitalizowanych z powodu ostrego krwawienia do światła przewodu pokarmowego

Autor: Anna Soboń |Data: 03.08.2020
 
 
Na łamach BMC Gastroenterology ukazała się retrospektywna analiza dotycząca wpływu zastosowania albumin u pacjentów z marskością wątroby hospitalizowanych z powodu ostrego krwawienia do światła przewodu pokarmowego.
Naukowcy z uniwersytetu syczuańskiego w Chinach przeanalizowali rekordy medyczne za 2009-2018. Pierwszorzędowym punktem końcowy był nawrót krwawienia w trakcie hospitalizacji, a drugorzędowym punktem końcowym była śmiertelność wewnątrzszpitalna.

W sumie włączono 1503 pacjentów z marskością wątroby. Łącznie odnotowano 146 epizodów nawrotu krwawienia oraz 81 pacjentów zmarło. W wieloczynnikowym modelu podanie albumin o masie do 40 g zmniejszało ryzyko nawrotu krwawienia (OR=0,47 95% CI: 0,27-0,79) w porównaniu z niezastosowaniem albumin. W przypadku podania ponad 40 g albumin, zmniejszenie szansy wystąpienia krwawienia było jeszcze znaczniejsze (OR=0,27; 95% CI: 0,12-0,58). W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby ocenianą według skali Child-Pugh na klasę C mieli zmniejszoną szansę śmierci w trakcie hospitalizacji jeżeli zastosowano u nich powyżej 40 g albumin w porównaniu z brakiem interwencji (OR=0,14; 95% CI: 0,02-0,74).

Zastosowanie albumin u pacjentów z ostrym krwawieniem do światła przewodu pokarmowego z marskością wątroby może zmniejszać ryzyko nawrotu krwawienia oraz śmiertelności wewnątrzszpitalnej. Wadą badania był retrospektywny charakter oraz brak randomizacji.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.