Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ zaburzeń lękowych oraz depresji na leczenie chorób zapalnych jelit z zastosowaniem antagonistów TNFalfa

 
Zaburzenia lękowe oraz depresja są częste wśród pacjentów z chorobami zapalnymi jelit i przyczyniają się do pogorszenia jakości życia oraz częstego korzystania z opieki zdrowotnej. W Kanadzie zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu ocenę wpływu depresji i zaburzeń lękowych na proces leczenia chorób zapalnych jelit z użyciem antagonistów czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFalfa).
Zidentyfikowano 1135 osób z zespołem jelita drażliwego, które były leczone angatonistami TNFalfa. U 178 pacjentów (15,7%) zdiagnozowano zaburzenia lękowe i depresję w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem leczenia biologicznego. Współistnienie zaburzeń lękowych i depresji istotnie zwiększało ryzyko przerwania leczenia antagonistami TNFalfa (HR=1,28; 95% Cl: 1,03-1,59), a szczególnie w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia leczenia (HR=1,50; 95% Cl: 1,15-1,94).

Zaburzenia lękowe oraz depresja zwiększają ryzyko przerwania terapii chorób zapalnych jelit z zastosowaniem antagonistów TNFalfa. Wskazane są dalsze badania w celu ustalenia, czy leczenie depresji i zaburzeń lękowych mogłoby korzystnie wpłynąć na terapię chorób zapalnych jelit z użyciem antagonistów TNFalfa.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe