Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wytyczne Central European Hepatologic Collaboration (CEHC) dotyczące stosowania agonistów receptora trombopoetyny

Źródło: Central European Hepatologic Collaboration (CEHC)
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 25.11.2021
 
 
W dokumencie omówiono terapię pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby poddawanych zabiegom inwazyjnym.
Autorzy:
Robert Flisiak, Krasimir Antonov, Pavel Drastich, Peter Jarcuska, Marina Maevskaya, Mihály Makara, Željko Puljiz, Borut Štabuc, Anca Trifan.

Wstęp:
Agoniści receptora trombopoetyny drugiej generacji (TPO-RAs) stają się nowym standardem postępowania w wypadku małopłytkowości (TCP) u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby (CLD), którzy zostali poddani planowym zabiegom. Brakuje jednak praktycznych wskazówek dotyczących ich rutynowego stosowania u pacjentów z CLD, którzy są poddawani konkretnym zabiegom inwazyjnym.

Wytyczne dotyczące praktyki zostały opracowane przez Grupę Inicjatywną ds. Współpracy Hepatologicznej w Europie Środkowej (CEHC), złożoną z dziewięciu ekspertów hepatologów/gastroenterologów z Europy Środkowej, którzy wybrali dziesięć procedur inwazyjnych najbardziej odpowiednich dla hepatologii/gastroenterologii w regionie. Wykorzystując zmodyfikowaną metodę Delphi, eksperci doszli do porozumienia w zakresie postępowania w wypadku TCP u pacjentów z CLD poddawanych dziesięciu zabiegom inwazyjnym. Wspomniane wytyczne dotyczące praktyki mogą pomóc w podejmowaniu decyzji i postępowaniu z pacjentem w obszarach, w których dowody kliniczne są ograniczone.

Poniżej tekst dokumentu

WYTYCZNE
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.