Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zależność inhibitorów pompy protonowej z ryzykiem astmy u dzieci

Źródło: JAMA Pediatrics
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 03.03.2021
 
 
Wydaje się, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej (PPI) u dzieci wiąże się ze zwiększonym ryzykiem astmy, zgodnie z wynikami ogólnokrajowego badania kohortowego opublikowanego w JAMA Pediatrics.
Aby zbadać związek między stosowaniem PPI wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat a ryzykiem astmy, autorzy badania wykorzystali szwedzki rejestr krajowy w celu zidentyfikowania dzieci, u których rozpoczęto PPI (n = 81,452) i tych, które nigdy nie otrzymały PPI (n = 1 848 092) w okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2016 r. Pacjentów dobierano na podstawie wskaźnika skłonności i wieku. Wykluczano tych, u których zdiagnozowano astmę.

Grupą badaną były starsze dzieci, u których zarówno prawdopodobieństwo inicjacji PPI, jak i częstość występowania chorób współistniejących było większe. Pacjenci biorący udział w badaniu częściej korzystali ze środków na opiekę zdrowotną i przyjmowało więcej antybiotyków, leków ogólnoustrojowych, przeciwhistaminowych i ogólnoustrojowych kortykosteroidów.

W każdej grupie było 80 870 dzieci. Wyniki pokazały, że dzieci, u których rozpoczęto IPP, były o 57% bardziej narażone na rozpoznanie astmy niż dzieci, które nie otrzymały terapii PPI (HR 1,57; CI 1,49-1,64). Częstość występowania astmy wynosiła 21,8 na 1000 osobolat wśród osób inicjujących PPI i 14,0 na 1000 osobolat wśród osób niestosujących PPI. Zaobserwowano, że ryzyko było największe u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jeśli chodzi o poszczególne IPP, zgłaszane HR wynosiło 1,64 dla ezomeprazolu, 1,49 dla lanzoprazolu, 1,43 dla omeprazolu i 2,33 dla pantoprazolu. W odniesieniu do czasu wystąpienia astmy po rozpoczęciu PPI, HR wynosiło odpowiednio 1,62, 1,73 i 1,53 dla 0-90 dni, 91-180 dni i 181 dni do zakończenia obserwacji.

Wyniki sugerują, że astma jest jednym z kilku potencjalnych zdarzeń niepożądanych, które należy wziąć pod uwagę przepisując dzieciom IPP.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe