Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zapalenie błony śluzowej dwunastnicy i odbytnicy u pacjentów z nieceliakalną nadwrażliwością na gluten

Źródło: AK/www.cghjournal.org/article/S1542-3565(18)30881-4/abstract
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.01.2019
 
 
Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten (NCGS – Non-celiac Gluten Sensitivity) charakteryzuje się występowaniem niespecyficznnych objawów, jak wzdęcia, dyspepsja, zmęczenie, ból głowy w następstwie spożycia posiłków zawierających gluten u osób bez celiakii lub alergii na pszenicę.
Dotychczas nie opracowano wiarygodnych markerów rozpoznania NCGS, dlatego niezwykle cenną pracą w tym zakresie jest badanie Carroccio i wsp. opublikowane na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology, w którym autorzy dokonali oceny bioptatów pochodzących ze śluzówki dwunastnicy i odbytnicy u pacjentów z NCGS, celiakią i pacjentów bez NCGS.

Do badania włączono 78 pacjentów z NCGS, 16 z celiakią i 39 osób z grupy kontrolnej. W pobranych fragmentach śluzówki dwunastnicy stwierdzono większą liczbę eozynofilów, limfocytów T CD3+ oraz komórek CD45+ w grupie NCSGS w porównaniu z grupą kontrolną. W śluzówce odbytnicy wykryto większą liczbę powiększonych pęcherzyków limfoidalnych, eozynofilów, limfocytów T CD3+ oraz komórek CD45+ w grupie NCSGS w porównaniu z grupą kontrolną. Bioptaty pochodzące od pacjentów z celiakią charakteryzowały się jeszcze większą liczbą eozynofilów, limfocytów T CD3+ oraz komórek CD45+ w porównaniu z NCGS i grupą kontrolną.

Wyniki badania Carroccio i wsp. sugerują zapalne podłoże NCGS. Być może zmiany histologiczne stwierdzone w badaniu staną się w przyszłości punktem wyjścia do opracowania rzetelnych kryteriów rozpoznawania NCGS.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe