Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zespół metaboliczny zwiększa ryzyko powikłań okołooperacyjnych

Źródło: DM/https://journals.lww.com/dcrjournal/Abstract/publishahead/Does_Metabolic_Syndrome_Increase_the_Risk_of.99844.aspx
Autor: Alicja Kostecka |Data: 13.03.2019
 
 
Znanymi czynnikami ryzyka powikłań po zabiegach chirurgicznych są otyłość, wiek (im wyższy, tym większe ryzyko), punktacja w skali ASA (a co za tym idzie schorzenia współtowarzyszące), duszność przed operacją oraz tryb zabiegu (mniejsze ryzyko dla planowych niż dla pilnych i nagłych). Sporą grupę pacjentów stanowią ci z rakiem jelita grubego; u części z nich można stwierdzić zespół metaboliczny. Czy ta grupa pacjentów także jest obarczona dodatkowym ryzykiem?
Naukowcy z Mayo Clinic w Minnesocie dokonali retrospektywnej analizy danych
aż 91 566 pacjentów, którzy w latach 2010-2016 przebyli kolektomię z powodu raka jelita grubego. Zbadano, czy zespół metaboliczny istotnie podnosi ryzyko reoperacji, ponownej hospitalizacji i zgonu w czasie 30 dni od zabiegu; sprawdzono także, czy w tej grupie pacjentów zabieg trwał istotnie dłużej.

Wśród badanych 8,3% pacjentów (n=7603) stanowiły osoby z zespołem metabolicznym. W przypadku analizy nieskorygowanej przypadłość ta wiązała się ze zwiększonym ryzykiem konieczności transfuzji krwi, wystąpienia powikłań płucnych, nerkowych, septycznych, sercowych, powikłań ran pooperacyjnych oraz dłuższego czasu hospitalizacji.Z kolei w analizie wieloczynnikowej zespół metaboliczny okazał się istotnie związany z powikłaniami nerkowymi (OR=1,44), powierzchownym zakażeniem miejsca operowanego (OR=1,46), głębokim zakażeniem miejsca operowanego (OR=1,40), rozejściem się rany (OR=1,47) i nieplanowaną rehospitalizacją (HR=1,24).

W świetle analizy istotnymi działaniami podejmowanymi na rzecz zmniejszenia ryzyka powikłań pooperacyjnych wydaje się nie tylko optymalne przygotowanie pacjenta do zabiegu (odpowiednie zalecenia już w czasie kwalifikowania do operacji), ale także kampanie promujące zdrowy styl życia. Niestety, stosunkowo duża część populacji (także młodej) cierpi z powodu nadwagi i otyłości mimo rosnącej liczby dowodów na ich wielokierunkową szkodliwość.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe