Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy suplementować nienasycone kwasy tłuszczowe w czasie ciąży?

Źródło: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1816832
Autor: Alicja Kostecka |Data: 25.09.2019
 
 
Poród przedwczesny, zdefiniowany jako poród przed 37. tygodniem ciąży, dotyczy do 5 do nawet 18% ciąż.Jest on główną przyczyną śmierci noworodków i drugą przyczyną zgonów u dzieci poniżej 5. roku życia. Część przeprowadzonych badań sugerowało, że protekcyjnie działa suplementacja długołańcuchowymi wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi n-3. Hipoteza ta została zweryfikowana przez wieloośrodkowy zespół australijskich naukowców.
Na łamach prestiżowego The New England Journal of Medicine ukazały się wyniki randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą, w którym 5486 kobietom przed 20. tygodniem ciąży podawano kapsułki z 900 mg wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 lub placebo; takie postępowanie kontynuowano aż do 34. tygodnia ciąży lub - jeżeli wystąpił wcześniej - porodu.

Poród przedwczesny wystąpił w 61 z 2734 ciąż (2,2%) w grupie badawczej i 55 z 2752 ciąż (2,0%) w grupie kontrolnej; niewielka różnica między grupami okazała się nieistotna statystycznie (p=0,50). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem częstości porodów po 41. tygodniu ciąży, w poważnych zdarzeniach niepożądanych (jedynie niewielkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe zgłaszano częściej w grupie badawczej) w oraz w częstości powikłań okołoporodowych (zarówno położniczych jak i neonatologicznych). Wyjątek stanowił fakt, że wśród kobiet otrzymujących kwasy tłuszczowe istotnie częściej dochodziło do urodzenia dziecka z makrosomią (aRR 1,30).

W świetle powyższego badania suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w ciąży nie znajduje uzasadnienia. Warto dodać, że szansą na minimalizowanie ryzyka powikłań w czasie ciąży i porodu jest prowadzenie higienicznego trybu życia i to nie tylko w czasie ciąży, ale także przed koncepcją.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe