Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pixabay

Optymalne leczenie adjuwantowe niskozaawansowanego raka szyjki macicy

Źródło: Damian Matusiak, „The American Journal of Obstetrics and Gynecology ”,
Autor: Monika Stelmach |Data: 03.12.2019
 
 
Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej leczenie niskozaawansowanych postaci raka szyjki macicy polega na przeprowadzeniu radykalnej operacji; w przypadku m.in. obecności przerzutowego węzła chłonnego leczenie jest uzupełniane o radiochemioterapię. Czy skojarzenie tych trzech metod jest słuszne i poprawia rokowanie długoterminowe? Ważnych informacji dostarcza publikacja, która ukazała się na łamach The American Journal of Obstetrics and Gynecology".
Naukowcy z University of Southern California w Los Angeles przeprowadzili badanie, w którym oceniono trendy w leczeniu i jego wyniki u 2538 kobiet z niskozaawansowanym rakiem szyjki macicy z dodatnim węzłem wartowniczym, leczone w latach 1998-2016. Całkowite przeżycie porównywano między kobietami, które otrzymały samą radioterapię adjuwantową (n=729) lub radiochemioterapię (n=1,809).

Okazało się, że kobiety z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego i te, które zostały zdiagnozowane szybko, częściej otrzymywały adjuwantową radiochemioterapię, podczas gdy starsze pacjentki istotnie rzadziej (p<0,05). Co najważniejsze - obliczono, że pacjentki otrzymujące RCTH charakteryzowały się 5-letnimi wskaźnikami przeżycia całkowitego podobnymi do pacjentek leczonych uzupełniająco samą radioterapią (73,1% versus 73,6%, p=0,955). Znaczących różnic nie zaobserwowano również w przypadku leczenia pacjentek powyżej 65. roku życia, typów histopatologicznych innych niż płaskonabłonkowe, stadium T2 i przerzutów do wielu węzłów (wszystkie p>0,05). Z tego wynika, że nie ma konieczności rutynowego włączania chemioterapii u wyżej wymienionej szerokiej grupy pacjentek - nie daje to bowiem korzyści w zakresie przeżycia.

link do artykułu:
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(19)31236-0/fulltext
http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_06_Nowotwory_kobiecego_ukladu_plciowego_20130301.pdf
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe