Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wycofać glifosat - stanowisko FIGO

Źródło: www.figo.org/statement-glyphosate-removal
Autor: Alicja Kostecka |Data: 21.08.2019
 
 
Tagi: glifosat, FIGO
Glifosat, herbicyd o szerokim spektrum działania, od wejścia do sprzedaży w 1974 roku stał się jednym z najczęściej stosowanych środków chwastobójczych na świecie. Ekspozycja na tę substancję może być szkodliwa, co podkreśla wydany niedawno komunikat International Federation of Obstetrics and Gynecology (FIGO).
Glifosat istnieje na rynku od 1974 roku i występuje jako składnik herbicydu totalnego (nieselektywnego) Roundup.
Stosowany jest w postaci soli amonowej lub izopropyloamoniowej. Środki chwastobójcze na bazie glifosatu są stosowane m.in. w uprawach kukurydzy, rzepaku, pszenicy i jęczmienia, a także w oczyszczaniu zarośniętych terenów. W 2015 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC) uznała glifosat jako "potnecjalnie kancerogenny". Jednak inne organizacje, jak EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) w 2016 roku stwierdziły kolejno, że jest mało prawdopodobne, aby glifosat stanowił zagrożenie rakotwórcze dla ludzi oraz że prawdopodobnie nie jest kancerogenny.

Pod koniec lipca bieżącego roku eksperci FIGO podali, że obecny stan wiedzy wskazuje na istotny wpływ narażenia na chemikalia na zdrowie. Z racji tego, że wiele substancji posiada zdolność pokonywania bariery krew-łożysko i gromadzenia się u płodu (powodując długotrwałe następstwa) należy dążyć do minimalizacji ekspozycji na środki, których bezpieczeństwo budzi wątpliwości. Podkreślono, że gdy działanie stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, należy podjąć środki zapobiegawcze, nawet jeśli pewne przyczyny i skutki nie są w pełni ustalone naukowo.

W związku z powyższym eksperci zalecają, aby glifosat został wycofany na całym świecie.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe