Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pixabay

Zastosowanie anastrozolu w prewencji raka piersi (IBIS-II)

Źródło: Mikołaj Kamiński/https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32955-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Monika Stelmach |Data: 17.01.2020
 
 
Na łamach czasopisma „The Lancet" opublikowano wyniki 5-letniego badania klinicznego oceniającego skuteczność inhibitora aromatazy – anastrozolu w prewencji raka piersi u kobiet po menopauzie obciążonych wysokim ryzykiem rozwoju raka piersi. Wyniki wskazują, że lek powinien być stosowano jako metoda pierwszego wyboru w tej grupie pacjentek.
Rak piersi należy do najczęstszych nowotworów występujących wśród kobiet. Obecnie udowodnioną skuteczność w profilaktyce raka piersi mają przesiewowe badania mammograficzne oraz stosowanie tamoksyfenu u kobiet z wysokim ryzykiem raka piesi. Leczenie tamoksyfenem jest jednak obciążone zwiększonym ryzykiem osteoporozy, raka endometrium oraz chorób sercowo-naczyniowych. Na łamach czasopisma Lancet opublikowano wyniki 5-letniego badania klinicznego oceniającego skuteczność inhibitora aromatazy – anastrozolu w prewencji raka piersi u kobiet po menopauzie obciążonych wysokim ryzykiem rozwoju raka piersi.

W latach 2003-2012 naukowcy zrekrutowali 3864 kobiet: 1920 zostało losowo przydzielone do grupy stosującej anastrozol, a 1944 do grupy placebo. Mediana obserwacji wyniosła 131 miesięcy (około 10 lat). W tym okresie zaobserwowano zmniejszenie ryzyka rozwoju raka piersi o 49% w grupie stosującej inhibitor aromatazy w porównaniu z placebo (współczynnik hazard (ang. hazard ratio, HR) = 0.51; 95% przedział ufności (ang. confidence interval, CI): 0.39-0.66; p < 0.001): 85 kobiet z grupy interwencyjnej zachorowało na raka piersi, podczas gdy z grupy kontrolnej 165. Aby zapobiec wystąpieniu jednego przypadku raka piersi należało leczyć co najmniej 29 kobiet. Nie zaobserwowano różnic w śmiertelności ze wszystkich powodów pomiędzy grupami. Jedynie dwie pacjentki z grupy interwencyjnej i trzy z grupy placebo zmarły z powodu raka piersi, stąd istotnej różnicy nie odnotowano również w śmiertelności z powodu tego nowotworu. Stosowanie anastrozolu zmniejszyło również występowanie innych nowotworów, głównie raków skóry (wyłączając czerniaka) o 28% w porównaniu z placebo. Nie zaobserwowano występowania częstszych złamań, ani chorób sercowo-naczyniowych podczas terapii w porównaniu z placebo.

Wyniki wskazują, że anastrozol powinien być stosowano jako metoda pierwszego wyboru u kobiet po menopauzie obciążonych wysokim ryzykiem raka piersi. Jest to lek pozbawiony wad tamoksyfenu, a charakteryzuje się dobrą skutecznością prewencyjną. Następne badania powinny skupić się na selekcji pacjentek, które odniosą największą korzyść ze stosowania leku.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe