Specjalizacje, Kategorie, Działy

Skuteczne metody i narzędzia rehabilitacji

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krzysztof Zielonka
|
Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia związane z technologicznie wspomaganą rehabilitacją dzieci? Jak wpływa ona na wydolność oraz sprawność motoryczną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym? Jakie są aktualne standardy w zakresie diagnostyki i terapii kończyny górnej u dzieci z MPD? To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowiedzą wykładowcy podczas trzeciej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej.
Poznaliśmy właśnie szczegóły programu wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie 30 września i 1 października br. W czasie pięciu głównych sesji plenarnych przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w diagnostyce oraz terapii, a także standardy postępowania u dzieci i młodzieży z różnego typu niepełnosprawnościami. Istotną częścią konferencji będą również sesje dla rodziców i opiekunów. Dziś chcemy szerzej opisać pierwsze dwie sesje konferencji – wiedza przekazana w ich trakcie będzie szczególnie przydatna dla rehabilitantów, fizjoterapeutów oraz ortopedów.

Postęp technologiczny, jaki dokonuje się we współczesnym świecie, i szybko rozwijający się obszar robotyki dostarczają również nowych narzędzi i metod w zakresie rehabilitacji dzieci. Czy wspomaganie jej technologicznie niesie za sobą tylko korzyści? Jakich zagrożeń należy unikać? Z którymi mitami warto się szczególnie rozprawić? Odpowiedzi na powyższe pytania udzieli dr Beata Depczyńska podczas pierwszego wykładu sesji „Przyszłość jest dziś. Robotyka i nowoczesne technologie w rehabilitacji”. Następnie dr Marcin Bonikowski omówi kierunki rozwoju robotów wspomagających rehabilitację, a prof. Marek Jóźwiak przedstawi wpływ technologicznie wspomaganej rehabilitacji na wydolność oraz sprawność motoryczną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Podczas sesji technologicznej nie zabraknie również omówienia konkretnych narzędzi wspomagających rehabilitację, w tym egzoszkieletu pediatrycznego ATLAS 2030, systemu MOTEK GRAIL do analizy i treningu pacjentów, a także zastosowania techniki druku 3D w produkcji ortez.

ATLAS 2030 jest pierwszym egzoszkieletem dla pacjentów pediatrycznych cierpiących na choroby nerwowo-mięśniowe, opracowanym w ramach finansowanego przez UE projektu MARSI. Konstrukcja egzoszkieletu pokrywa ciało dziecka od tułowia do stóp, a jego sztuczne mięśnie wspomagają mięśnie pacjenta, rekompensując utratę ich siły. Mechanizm wykorzystuje setki receptorów czuciowych, a także system sztucznej inteligencji, aby zrozumieć, w jaki sposób chce się poruszać dziecko. System ATLAS 2030 może być wykorzystywany przez terapeutów jako narzędzie rehabilitacyjne – uzyskał on certyfikat wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania w warunkach klinicznych.

GRAIL (Gait Real-time Analysis Interactive Lab) natomiast jest kompletnym rozwiązaniem służącym do analizy i treningu pacjentów. System składa się z bieżni z dwoma niezależnymi pasami, kamer do analizy ruchu oraz ekranu wspierającego wirtualną rzeczywistość. Analiza funkcjonalna chodu realizowana przy pomocy tego narzędzia ma tę zaletę, że angażowanie różnych zmysłów w trakcie sesji na systemie GRAIL pozwala odwzorowywać sytuacje mogące spotkać pacjenta w życiu codziennym, co znacząco zwiększa obiektywność oceny chodu za pomocą analizy wideo ruchu.

Podczas kolejnej sesji wykładowcy zajmą się kwestią poprawy funkcji kończyny górnej. Dr Małgorzata Szmurło omówi aktualne standardy w zakresie diagnostyki i terapii kończyny górnej u dzieci z MPD, natomiast dr Weronika Pyrzanowska zajmie się kwestią implementacji i skuteczności programów terapii domowej stosowanych przez pacjentów z jednostronnym typem mózgowego porażenia dziecięcego. W terapii zaburzeń funkcji kończyny górnej u dzieci z MPD stosuje się również preparaty toksyny botulinowej. O ich skuteczności opowie podczas swojego wykładu dr Marcin Bonikowski.

W trakcie kolejnych prezentacji zostaną szczegółowo omówione przypadki różnego typu niepełnosprawności kończyny górnej i metody radzenia sobie z nimi. Przedstawiona zostanie między innymi ocena skuteczności artrodezy nadgarstka z usunięciem bliższego szeregu i przemieszczeniem ścięgien zginaczy powierzchniowych na zginacze głębokie palców w leczeniu „niefunkcjonalnej” ręki spastycznej u dorastających, a także wysoce selektywna neurotomia nerwu skórno-mięśniowego w leczeniu przykurczu zgięciowego łokcia w przebiegu spastyczności. Prof. Marek Jóźwiak zaprezentuje natomiast hiperselektywną neurotomię nerwu skórno-mięśniowego (HNNS-M), stosowaną w leczeniu przykurczu zgięciowego stawu łokciowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W trakcie ostatnich dwóch punktów tej sesji mowa będzie o terapii zajęciowej po ulnaryzacji oraz o terapii bimanualnej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym programem konferencji.

PROGRAM
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.