123RF

Kiedy NAFLD/MAFLD jest związane z wyższym ryzykiem ciężkiej hipoglikemii?

Udostępnij:
Zespół południowokoreański, kierując się wskazaniami z wcześniejszej literatury, postanowił sprawdzić, jaki istnieje związek pomiędzy hipoglikemią w populacji bez marskości wątroby z cukrzycą typu 2 a populacją z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).
Badacze zauważyli przy tym, że NAFLD jest często nie do odróżnienia w przebiegu od metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby (MAFLD), postanowili trzymać się więc starszej terminologii i potraktować oba schorzenia wspólnie.

Opracowano w tym celu ogólnokrajowe, populacyjne, retrospektywne badanie kohortowe, wykorzystując dane pochodzące z National Health Insurance System of South Korea, obejmującego osoby w wieku co najmniej 20 lat, które przeszły konsultacje lekarskie między 1 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2012 r. i, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 2.

Badanie z analizą danych pochodzących od uczestników prowadzono do 31 grudnia 2015 r., zaś samą analizę uzyskanych danych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 2 lutego 2021 r. Pozyskano dane od 1 mln 946 tys. 581 osób z cukrzycą typu 2, wśród których 1 mln 125 tys. 187 osób (57,8 proc.) stanowili mężczyźni. W okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 5,2 roku u 45 tys.135 pacjentów (2,3 proc.) wystąpił co najmniej jeden przypadek ciężkiej hipoglikemii. Pacjenci z ciężką hipoglikemią w porównaniu z osobami bez ciężkiej hipoglikemii byli starsi (średni wiek 67,9 wobec 57,2 lat; p <0,001) i mieli niższy wskaźnik BMI (24,2 wobec 25,1; p < 0,001). Po skorygowaniu danych o kliniczne zmienne towarzyszące okazało się, że pacjenci z NAFLD/MAFLD mają szacowane wyższe ryzyko hipoglikemii (aHR 1,26; 95 proc. CI 1,22–1,30), przy czym związek ten był bardziej widoczny u kobiet (aHR, 1,29; 95 proc. CI, 1,23–1,36) i osób z niedowagą (aHR, 1,71; 95 proc. CI, 1,02–2,88).

Jak zauważyli badacze, z danych jednoznacznie wynika, że występowanie NAFLD/MAFLD było związane z wyższym ryzykiem ciężkiej hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 niezależnie od poziomu otyłości. Podczas oceny podatności na hipoglikemię u pacjentów z cukrzycą typu 2 należy wziąć pod uwagę obecność tych schorzeń – zauważają naukowcy koreańscy.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.