16 mln zł na samorząd lekarski w 2016 roku

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Marta Koblańska
|
Źródło: Na Temat/MK
Resort zdrowia pod kierownictwem Konstantego Radziwiłła zdecydował się uregulować zaległości w dotacjach na zadania samorządu lekarskiego. W tym roku przekaże nań aż 16 mln zł. Wcześniej samorząd nie otrzymywał pełnych dotacji. Co się stało?
Konstanty Radziwiłł od wielu lat jest działaczem samorządu lekarskiego, a przez dwie kadencje był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak tłumaczy Milena Kruszewska, chodzi o dostosowanie poziomu finansowania przez Skarb Państwa kosztów realizacji przez izby lekarskie wskazanych przez ustawę zadań do rzeczywistego poziomu wydatków ponoszonych przez samorząd na realizację tych zadań.

Za co odpowiada samorząd lekarski? To przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru praktyk lekarskich, rejestrów podmiotów prowadzących szkolenia podyplomowe. Samorząd decyduje także o zawieszeniu i pozbawieniu prawa wykonywania zawodu lekarza, prowadzi postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lub niedostatecznego przygotowania do jego wykonywania.

Jak podaje Na Temat, niedostateczne - zdaniem samorządu lekarzy - finansowanie z budżetu państwa zadań wykonywanych przez organy samorządu doprowadziło do wystąpienia przez większość izb lekarskich z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę różnicy pomiędzy kwotą wypłacanej dotacji a kwotą faktycznie poniesionych przez izbę środków.

Ministerstwo zdecydowało się więc na zwiększenie dotacji w 2016 roku o 4 mln zł oraz na wypłatę kwot zaległych w wysokości 10 mln zł. Według ministerstwa ma to zapobiec dalszemu występowaniu na drogę sądową o zwrot poniesionych kosztów przez samorząd lekarski.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.