Adam Bodnar: Poprawmy dostęp do leczenia okulistycznego

Udostępnij:
Z danych Narodowego Fundusz Zdrowia wynika, że najdłużej pacjenci czekają na wizytę u okulisty. A to powoduje, że coraz więcej pacjentów wyjeżdża na leczenie za granicę. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.
- Na podstawie danych z NFZ widać tendencję wzrostową liczby składanych wniosków o zwrot kosztów na zabiegi leczenia zaćmy oraz wzrost kosztów udzielonych świadczeń. Wzrost zapotrzebowania na świadczenia w zakresie okulistyki wiąże się niewątpliwie ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącym udziałem pacjentów powyżej 65 roku życia – wskazuje Adam Bodnar. Prognozowane dane pozwalają stwierdzić, że w przeciągu najbliższych kilkunastu lat zmiany demograficzne w Polsce zwiększą zapotrzebowanie na świadczenia szpitalne starszej części populacji między innymi w zakresie okulistyki.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że organizacja udzielania świadczeń okulistycznych wymaga pilnej naprawy w zakresie istotnego zwiększenia dostępności świadczeń w Polsce i zahamowania wypływu środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia do zagranicznych podmiotów leczniczych. Rozważenia wymaga również kwestia opracowania standardów postępowania w przypadku świadczeń z ograniczoną dostępnością, co mogłoby wpłynąć na dookreślenie zasad dostępności i usprawnienie prowadzenia kolejek na tego rodzaju świadczenia.

Przepisy dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej wprowadzone do polskiego porządku prawnego zapewniły polskim świadczeniobiorcom prawo do otrzymania od Narodowego Funduszu Zdrowia zwrotu kosztów świadczeń, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terenie innych państw członkowskich UE.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.