Andrzej Jacyna podejmuje się przekonać Mateusza Morawieckiego

Udostępnij:
- Udowodnię to i Mateusz Morawiecki przekona się, że zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia to inwestycja, która się zwróci. A nie koszt – zapewniał Andrzej Jacyna, p.o. prezesa NFZ podczas konferencji Priorytety 2017. Jednym z priorytetów na ten rok będą właśnie pieniądze.
- W tym gronie zdajemy sobie sprawę, że to jest priorytet. Ale ta świadomość trudno przebija się do kolejnych ministrów finansów – mówił Andrzej Jacyna podczas panelu "Priorytety w polityce zdrowotnej oraz wizja systemu. Diagnoza i przyszłość - otwarte spotkanie przedstawicieli Kolegium Redakcyjnego "Menedżera Zdrowia" z kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia”.

Co zatem będzie priorytetami w ochronie zdrowia? Prócz zapowiadanym przez rząd pakietem reform – codzienna żmudna walka o pieniądze i na cały system, i na jego poszczególne elementy i … na każdą najdrobniejszą rzecz. Brak pieniędzy to szczególne zagrożenie w obecnym roku, roku przejściowy, wprowadzania reform.

- Tak długo jak na ochronę zdrowia wydawać będziemy jedynie 140 mld. złotych tak długo trudno będzie mówić o spektakularnych i pozytywnych efektach – sekundowała Jacynie Anna Janczewska-Radwan, minister do spraw systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

W panelu udział wzięli Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny Infarmy; Andrzej Jacyna, p.o. prezesa NFZ, Anna Janczewska-Radwan, minister do spraw systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC; Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich; Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Pracodawców RP; Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia.

Moderatorami byli Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i Janusz Michalak, redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”.

Obejrzyj dyskusję:
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.