Wyślij
Udostępnij:
 
 

Andrzej Matyja: Resort oszukał nas w sprawie podwójnego karania

Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 18.05.2019
 
 
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z listem otwartym do członków samorządu lekarskiego. Zarzucił w nim, że resort nie dotrzymał obietnicy w sprawie usunięcia przepisów dotyczących podwójnego karania lekarzy.
- W ostatnich tygodniach relacjonowałem rozwój wydarzeń związanych z wprowadzaniem ustawą z 21 lutego 2019 r. do ustawy refundacyjnej podwójnego karania lekarzy za nieprawidłowości związane z wystawianiem recept napisał Matyja. - Informowałem wówczas o obietnicy, zobowiązaniu, jakie przyjął na siebie senator Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Janusz Cieszyński. Obaj panowie zobowiązali się do zniesienia podwójnego karania jeszcze w okresie vacatio legis ustawy z 21 lutego 2019 r. – dodał.

W Ministerstwie Zdrowia przygotowany został projekt ustawy, który miał te obietnice spełnić. Projekt ten nie został przedstawiony nam do konsultacji, lecz z pominięciem konsultacji publicznych skierowany do Sejmu. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zdążyło jeszcze zająć stanowiska w sprawie projektu ustawy, gdyż otrzymaliśmy go od Marszałka Sejmu dopiero w zeszłym tygodniu. Pomimo tego, odbyły się w Sejmie dwa czytania tego projektu.

- Okazało się niestety, że Panowie Radziwiłł i Cieszyński złamali dane słowo. Projekt ustawy, który przeszedł wczoraj drugie czytanie w Sejmie nadal przewiduje podwójne karanie lekarzy – napid8Matyja. - Co prawda projekt usuwa 3 spośród 5 przesłanek do nałożenia kary administracyjnej, które wprowadzała ustawa z lutego 2019 r., lecz dwie przesłanki: nieprowadzenie dokumentacji medycznej oraz prowadzenie jej niezgodnie z przepisami zostały pozostawione bez zmian – wyjaśnił.

Rozwiązania zawarte w projekcie przewidują stosownie podwójnego karania i to w formie drakońskiej sankcji w sytuacjach nie tylko patologicznych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, ale mogą również dotknąć uczciwych, choć przepracowanych lekarzy.

Na czym polega „podwójne karanie”? W przypadku wejścia opisanej ustawy w życie lekarz poddany kontroli NFZ w zakresie wystawiania recept, który nie będzie mógł przedstawić dokumentacji medycznej pacjenta (np. z powodu jej zaginięcia) będzie obciążony obowiązkiem zwrotu kwoty refundacji leków przypisanych temu pacjentowi (tak jak ma to miejsce obecnie) oraz dodatkowo zostanie ukarany karą administracyjną. W takiej sytuacji ukarany zostanie dwukrotnie za to samo.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe