Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Apel o wycofanie się z nowych przepisów dotyczących POZ

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 27.01.2022
 
 
Zarząd Krajowy OZZL publikuje stanowisko w sprawie zmian w POZ – krytykuje to, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zbadać pacjenta powyżej 60. roku życia z potwierdzonym COVID-19, a na przeprowadzenie badania, w domu albo w POZ, ma 48 godzin. Prosi o wycofanie tych przepisów.
Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy podpisane przez przewodniczącego Krzysztofa Bukiela:
– Zarząd Krajowy OZZL sprzeciwia się nowym zasadom walki z pandemią, które zostały ogłoszone przez premiera oraz ministra zdrowia i polegają na obowiązkowych badaniach pacjentów powyżej 60. roku życia z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2 przez lekarzy POZ w warunkach domowych. Apelujemy o wycofanie się z przepisów, które sparaliżują działalność lekarzy POZ, jednocześnie pozbawiając opieki zdrowotnej pozostałych pacjentów, cierpiących na inne, często przewlekłe choroby. Takie rozwiązania są nierealne pod względem zarówno technicznym, jak i wydolnościowym systemu podstawowej opieki zdrowotnej oraz powodują dalsze narastanie olbrzymiego długu zdrowotnego.

Lekarz POZ realizujący obowiązkową wizytę domową u pacjenta z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2 nie będzie miał możliwości prawidłowego zabezpieczenia siebie, poprzez prawidłowe ubranie i zdjęcie uniformu ochronnego w warunkach domowych, i nie będzie w stanie wykonywać swoich podstawowych obowiązków w poradniach POZ. Takie nieprzemyślane rozwiązanie może doprowadzić do istotnego zagrożenia epidemicznego w odniesieniu do samych lekarzy POZ, jak i ich rodzin, a także innych pacjentów, przyjmowanych w POZ. Istnieje realne i istotne ryzyko, że obowiązkowe wizyty domowe nie tylko nie poprawią sytuacji epidemicznej, ale wręcz ją pogorszą, także kosztem zdrowia innych pacjentów, którzy często potrzebują nagłej pomocy lekarzy POZ.

Zarząd Krajowy OZZL sprzeciwia się pomysłom, które wprowadzane są ad hoc, bez zrozumienia istoty działania systemu POZ. Apelujemy do lekarzy i pacjentów o poparcie naszego stanowiska.

Przeczytaj także: „Wiceminister Kraska o nowych zadaniach POZ”, „Sama podstawowa opieka zdrowotna piątej fali nie powstrzyma” i „Zamiast teleporady obowiązkowe badanie”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.