Archiwum

Artur Gądek konsultantem wojewódzkim

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Jest nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w województwie małopolskim – to dr hab. Artur Gądek, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Kliniki Ortopedii i Fizjoterapii Collegium Medicum UJ i pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu do spraw klinicznych i współpracy międzywydziałowej.
Nowy konsultant wojewódzki jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem – kieruje Oddziałem Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prof. Artur Gądek należy do szanowanych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, European Hip Society i American Academy of Orthopaedic Surgeons.

O pracy konsultantów
Konsultanci wojewódzcy powoływani są przez wojewodę w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do ich obowiązków należy między innymi:
– wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne,
– wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny pełnią należycie swoje obowiązki,
– na wniosek wojewody wydawanie opinii, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny,
– na podstawie kontroli wydawanie opinii, czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów spełnia niezbędne wymagania na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.