Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – postęp prac

Źródło: Biuletyn Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 22.06.2022
 
 
Między ulicami Grunwaldzką, Marcelińską a Przybyszewskiego w Poznaniu powstaje CZSK Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prace rozpoczęły się 21 lipca 2021 r., a otwarcie pierwszego modułu z SOR-em, oddziałem intensywnej terapii oraz blokiem operacyjnym planowane jest na lata 2024–2025.
Firma Warbud SA jest generalnym wykonawcą pierwszego etapu budowy.

Szpital będzie się składać z kilku modułów, największy z nich (1a) – sąsiadujący z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Marcelińskiej – pomieści SOR, OIT, bloki operacyjne oraz lądowisko dla helikopterów. Następnie planowane jest otwarcie modułu 1b z oddziałami urologicznym i zabiegowymi – chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, jednego dnia.

Źródłami finansowania budowy są między innymi środki z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap pierwszy CZSK) w kwocie 520 370 000 zł, oraz fundusze europejskie, które dla I etapu prac w części dotyczącej budowy SOR, wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej, stanowią kwotę 15 mln zł, z czego 3 mln zł to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 12 mln zł to środki z budżetu państwa.

Postęp prac dokumentowany jest na stronie: http://skhs.pl/ szpital/budowa-czsk/. Czytamy na niej, że „wraz z końcem kwietnia 2022 r. zakończyły się prace ziemne pod budowę fundamentów modułu 2 wraz z łącznikami 2b i 3b. Piwnice zyskały słupy i ściany żelbetowe, wykonano także instalacje podposadzkowe kanalizacji. Realizowane są prace posadzkowe na poziomie minus 1, rozpoczęto również wykonywanie stropów nad piwnicą modułu 2 oraz 2b. W ramach modułu 1 wykonywane są prace elewacyjne na ścianie północnej i wschodniej budynku oraz kontynuowane prace izolacyjne na dachu. Rozpoczęto tynkowanie ścian murowanych i żelbetowych na poziomie minus 1, a także montaż ścian działowych na poziomie 0, na którym znajdował się będzie szpitalny oddział ratunkowy. Ponadto wykonano roboty ziemne związane z budową zbiornika pożarowego, wody bytowej oraz zbiornika retencyjnego”.

CZSK to największa inwestycja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jedna z najistotniejszych inwestycji szpitalnych w Polsce. Po zakończeniu budowy przejmie on funkcje Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego (przy ul. Przybyszewskiego oraz ul. Grunwaldzkiej) i Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego (przy ul. Długiej 1/2).

Przypomnijmy, że Senat UMP 23 czerwca 2021 r. wyraził zgodę na formalne połączenie obu szpitali, a 27 października 2021 r. uchwalił statut Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego, na mocy którego budynki SKPP przy ul. Długiej i przy ul. Szamarzewskiego od 1 stycznia 2022 r. stały się filią szpitala przy ul. Przybyszewskiego.

Tekst opublikowano w Biuletynie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 6/2022.

Przeczytaj także: „Mury pną się do góry”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.