123RF

Chirurgiczna zgoda

Udostępnij:

Doszło do spotkania prezesów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami Towarzystwa Chirurgów Polskich – dotyczyło nowej wyceny świadczeń chirurgicznych i pretensji członków TChP, którzy stwierdzili, że ta pogorszy już i tak dramatyczny stan polskiej chirurgii, utrudniając dostęp pacjentom do operacji. 

Atak
Zaczęło się od opublikowanego 5 lipca listu otwartego, w którym przedstawiciele TChP narzekali na obniżanie wyceny procedur chirurgicznych.

– Niestety, od lat obserwujemy postępujące marginalizowanie roli i miejsca chirurgii. Wyceny procedur chirurgicznych są często poniżej realnych kosztów ich wykonania, oddziały chirurgiczne, chcące leczyć dobrze wszystkich pacjentów wymagających leczenia operacyjnego, są jednymi z najbardziej deficytowych oddziałów szpitali. Działalność tych oddziałów jest powodem zwiększających się zadłużeń szpitali. Powoduje to, że praca chirurgów, kiepsko przez szpitale wyceniana i opłacana, traktowana jako „zło konieczne”, staje się coraz bardziej frustrująca i mniej atrakcyjna – napisano w liście, podkreślając, że nowe wyceny procedur chirurgicznych jeszcze pogorszą sytuację finansową oddziałów chirurgicznych.

Obrona
Decydenci odpowiedzieli 8 lipca we wspólnym stanowisku Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, przekonując, że... wyceny procedur chirurgicznych znacznie się zwiększyły, a nie – jak twierdziło TChP – zmalały.

– Dzięki nowej, wyższej wycenie procedur medycznych w zakresie chorób układu pokarmowego oraz chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony szpitale zyskają w ciągu roku 1,18 mld zł. Ponad 700 mln zł z tej puli trafi do oddziałów chirurgii ogólnej. Najwięcej na zmianach wycen zyskają szpitale powiatowe – niemal 551 mln zł. Łącznie z 83 grup świadczeń aż 77 jest wyżej wycenionych – poinformowano w oświadczeniu.

Rozejm
9 lipca doszło do spotkania prezesów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Reprezentanci chirurgów zgodzili się, że potrzebne jest wyższe finansowanie świadczeń w proponowanej przez decydentów kwocie 1 mld zł w skali roku, wskazując na konieczność rozmów dotyczących sposobu obliczania wyceny procedur.

Szczególną uwagę zwrócono na pięć grup procedur, których wycena została obniżona, i które stanowić będą przedmiot dalszych pilnych analiz.

Wycena 77 z 83 analizowanych grup świadczeń została podwyższona, co przyjęto z uznaniem.

Aby nie opóźniać wprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla działania oddziałów chirurgicznych pieniędzy, strony zgodziły się, że nowe wyceny świadczeń w chirurgii zaczną obowiązywać w zaplanowanym terminie, czyli z mocą od 1 lipca 2024 r.

Powołano specjalną grupę roboczą, złożoną z ekspertów każdej ze stron, która jeszcze raz przyjrzy się wycenie pięciu grup świadczeń, analizując zarówno dane zebrane ze szpitali przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak i koszty wykonania tych procedur we wszystkich grupach pacjentów.

Decydenci i chirurdzy spotkają się ponownie we wrześniu, aby poznać wyniki i wnioski z pracy grupy roboczej.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.