Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Choroba Alzheimera – raport

Autor: Krystian Lurka |Data: 24.06.2022
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje raport o chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych, w którym opisuje między innymi czynniki ryzyka, przyczyny występowania problemu i stosowane leki. Streszczamy i udostępniamy dokument.
Raport przygotował Departament Analiz i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia we współpracy z ekspertami. Są nimi:
– prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska,
– dr n. med. Anna Barczak,
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz,
– dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka,
– dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska,
– dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec,
– prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak,
– dr hab. n. med. Joanna Siuda,
– prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek,
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów.

O czym piszą?

Między innymi o tym, że:
– Według danych Institute for Health Metrics and Evaluation, w 2019 r. w Polsce na chorobę Alzheimera lub choroby pokrewne chorowało 585 tys. osób (1,5 proc. populacji, o 0,2 p.p. więcej niż w 2014 r.). Standaryzowany wiekiem odsetek chorych na chorobę Alzheimera lub choroby pokrewne był w 2019 r. na zbliżonym poziomie co w 2014 r. i nie różnił się znacząco od standaryzowanego wiekiem odsetka dla Unii Europejskiej.
– Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, chorobowość rejestrowana (określona na podstawie informacji o udzielonych świadczeniach finansowanych przez NFZ) choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wynosiła w 2019 r. 379 tys. i była o 12 proc. wyższa niż w 2014 r. W przypadku mężczyzn wzrost liczby chorych osób wynikał głównie ze zmian w strukturze demograficznej populacji Polski. W przypadku kobiet wzrost liczby chorych osób wynikał również z innych czynników niż zmiany demograficzne.
– W 2019 r. wartość refundacji leczenia choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wyniosła 320 mln zł (59 proc. stanowiła refundacja świadczeń, 27 proc. refundacja wyrobów wydawanych na zlecenie, 14 proc. refundacja leków). Była to wartość o 54 proc. wyższa niż w 2014 r.
– Świadczenia z rozpoznaniem głównym choroby Alzheimera lub chorób pokrewnych udzielono w 2019 r. 263 tys. pacjentów, o 8 proc. więcej niż w 2014 r. Wartość refundacji świadczeń wynosiła w 2019 r. 189 mln zł i była o 38 proc. wyższa niż w 2014 r. W 2019 r. niemal 61 proc. wartości refundacji świadczeń stanowiły świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz świadczenia udzielone w ramach długoterminowej opieki psychiatrycznej. Średnia wartość refundacji świadczeń w przeliczeniu na pacjenta wzrosła z 1543 zł w 2014 r. do 2132 zł w 2019 r.
– Recepty na refundowane leki stosowane w chorobie Alzheimera (leki z substancją czynną donepezili hydrochloridum i rivastigminum) zrealizowało w 2019 r. 124 tys. pacjentów (32 proc. więcej niż w 2014 r.). Wartość refundacji leków w 2019 r. wyniosła 44 mln zł (zwiększenie się o 143 proc. w porównaniu z 2014 r.), a dopłaty pacjentów do leków refundowanych 8 mln zł (mniej o 67 proc. w porównaniu z 2014 r.). Pacjenci najczęściej realizowali recepty na refundowane leki z substancją donepezili hydrochloridum. Z danych z Dokumentów Realizacji Recept wynika, że refundowane i nierefundowane leki stosowane w chorobie Alzheimera (leki z substancją czynną donepezili hydrochloridum, rivastigminum i memantinum) wykupiło w 2019 r. 271 tys. pacjentów. Liczba wykupionych opakowań leków refundowanych stanowiła w 2019 r. 50 proc. łącznej liczby opakowań leków stosowanych w chorobie Alzheimera. Wśród leków nierefundowanych dominowały leki z substancją memantinum — leki z tą substancją zostały wykupione w 2019 r. przez 138 tys. pacjentów.
– Analiza ciągłości farmakoterapii refundowanymi lekami z substancją czynną donepezili hydrochloridum wskazuje, że w rocznym okresie obserwacji 29 proc. pacjentów zrealizowało recepty pozwalające na pokrycie co najmniej 80 proc. dni terapii. W przypadku leków refundowanych z substancją czynną rivastigminum w postaci innej niż plastry, odsetek ten wynosił 11 proc., a w przypadku leków refundowanych z substancją czynną rivastigminum w postaci plastrów 24 proc. Przez co najmniej rok terapię refundowanymi lekami z substancją czynną donepezili hydrochloridum kontynuowało 40 proc. pacjentów. W przypadku leków z substancją czynną rivastigminum w postaci innej niż plastry było to 32 proc. pacjentów, a dla leków refundowanych z substancją czynną rivastigminum w postaci plastrów 41 proc.
– W 2019 r. zlecenia na refundowane wyroby medyczne z powodu choroby Alzheimera lub chorób pokrewnych zrealizowało 178 tys. pacjentów, o 29 proc. więcej niż w 2014 r. Wartość refundacji wyrobów wyniosła w 2019 r. 87 mln zł (o 64 proc. więcej niż w 2014 r.), a dopłaty pacjentów 95 mln zł (o 86 proc. więcej niż w 2014 r.). Pod względem liczby pacjentów realizujących zlecenia oraz wartości refundacji i dopłat pacjentów dominowały pieluchomajtki.

Co poza tym?

Udostępniamy raport w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: NFZ o zdrowiu – choroba Alzheimera i choroby pokrewne.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.