Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Co z akredytacjami szpitali?

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 29.07.2021
 
 
W projekcie ustawy o jakości w ochronie zdrowia skierowanym do konsultacji zapisano, że „31 grudnia 2022 r. likwiduje się Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia”. Co w takim razie stanie się z akredytacjami?
Od 1 stycznia 2023 r. wykonywane dotychczas przez CMJ zadania i kompetencje będą zadaniami Narodowego Funduszu Zdrowia. To płatnik będzie odpowiedzialny za proces akredytacji, a jednocześnie – dodatkowo – za autoryzację szpitali, czyli obowiązkowe poddawanie się ocenie jakości przez placówki.

Oficjalnie – w przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie – wyjaśniono, że „ustawa z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135) traci moc, a do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy, z zastrzeżeniem, że 1 stycznia 2023 r. wykonywane dotychczas przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zadania i kompetencje stają się zadaniami Narodowego Funduszu Zdrowia”. Dodano, że „certyfikaty akredytacyjne wydane na podstawie dotychczasowych zachowują moc, a członkowie Rady Akredytacyjnej pełnią swoją funkcję do czasu powołania nowej rady”.

Wyjaśniono też, co stanie się z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy o akredytacji. – Te zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych w zakresie akredytacji wydanych na podstawie niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2023 r. – poinformowano.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Opinie i uwagi do projektu – w wersji edytowanej – można wysyłać na adres: dep-dl@mz.gov.pl.

Przeczytaj także: „Projekt ustawy o jakości”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe