123RF

Co z odszkodowaniami za błędy medyczne?

Udostępnij:

Do 150 tys. zł odszkodowania dostanie pacjent, który w wyniku złego leczenia doznał uszczerbku na zdrowiu, a za pogorszenie jakości życia i uciążliwe leczenie otrzyma maksymalnie po 75 tys. zł. Kiedy?

Powyższe wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 10 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta, które czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Z najnowszej wersji rozporządzenia wynika, że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta, który zajmie się rozpatrywaniem wniosków o rekompensaty, będzie zobowiązany do uwzględnienia charakteru następstw zdrowotnych oraz stopnia dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego. Weźmie pod uwagę uciążliwość leczenia, uszczerbek na zdrowiu i pogorszenie jakości życia. Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie będzie mogła być wyższa niż 150 tys. zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – maksymalnie wyniesie po 75 tys. zł.

– Resort zdrowia zdecydował się też na podwyższenie kwot za poszczególne niepożądane zdarzenia medyczne. Przykładowo w przypadku całkowitej utraty ręki odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wyniesie 40 tys. zł (wcześniej ministerstwo proponowało 35 tys. zł), a za utratę stopy 30 tys. zł (wcześniej 25 tys. zł). Wyższe będą też świadczenia dla krewnych w przypadku śmierci pacjenta – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Udostępniamy nieogłoszone rozporządzenie w całości.O funduszu
O odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych mogą się ubiegać osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu. W przypadku śmierci pacjenta o rekompensatę mogą się ubiegać członkowie jego rodziny. Co ważne, uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Przepisy o FKZM obowiązują od 2023 r. – nadal jednak nie wypłacono z niego ani złotówki.

Powód?

– Aż do tej pory nie wydano rozporządzenia, które określa wysokość świadczeń kompensacyjnych, jakie może uzyskać poszkodowana osoba – wyjaśnia „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przeczytaj także: „Ile za całkowitą utratę kończyny górnej poniżej stawu łokciowego?”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.